Ostatní

Mimo uvedené památky lze při procházce městem a v jeho okolí narazit na celou řadu drobných sakrálních staveb, navštívit kostel Husova sboru, jehož zdejší náboženská obec se stala první státem uznanou obcí této církve nebo uctít památku T. G. Masaryka u jeho sochy instalované před rekonstruovanou základní školou.