Program rozvoje města

Hlavním smyslem Programu rozvoje města Velká Bystřice pro období 2016-2025 (strategického plánu města) je vymezení podmínek pro zajištění dlouhodobého a permanentního zvyšování kvality života ve městě Velká Bystřice.

Strategický plán je:

·
klíčový dokument města, neboť vytváří rámec rozvoji infrastruktury města, jeho občanské vybavenosti a souvisejícímu ekonomickému a sociálnímu rozvoji,

·
významný nástroje koordinace rozvojových aktivit, napříč spektrem oblastí aktivit a činností rozvoje města a života v něm,

·
identifikuje aktuální či potencionální slabá místa a nedostatky, čímž umožňuje s předstihem připravovat systémová opatření.