Kostely

Kostel Stětí svatého Jana Křtitele

Farní kostel na území obce je poprvé zmiňován v roce 1283. Další zprávy ze 14. století pak mluví o kostele zasvěceném Janu Křtiteli. Na přelomu 14. a 15. století byl kostel postupně přestavován a rozšířen. V první polovině 18. století byla vybudována nová fara. Dnes tvoří kostel nepřehlédnutelnou dominantu města a farnost se významně podílí na jeho kulturním a duchovním životě. Před kostelem stojí socha svatého Bartoloměje, pocházející z první poloviny 18. století. Svatý Bartoloměj je podle své mučednické smrti označován za patrona řemesel pracujících s kůží a vzýván je i proti kožním chorobám.