Zvýšení efektivity veřejné správy ve městě Velká Bystřice CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016882

Město Velká Bystřice bude do listopadu 2022 realizovat projekt, jehož cílem je posílení efektivity práce veřejné správy pomocí zavedení nástrojů rozvoje automatizace a robotizace a dále rozvoj komunikace města s veřejností. Nástrojem pro realizaci tohoto předmětu je nákup specializovaného softwaru včetně zavedení jeho využívání a tvorba nových webových stránek. 

Celý proces tvorby a implementace zvýšení efektivity procesního řízení a zavedení nástrojů komunikace bude probíhat v úzké spolupráci se zaměstnanci, zastupiteli a občany města tak, aby odpovídal zjištěným potřebám a požadavkům cílových skupin.

Měřitelné změny v rámci projektu jsou očekávány následující:

Na realizaci projektu město získalo finanční podporu EU.  Konkrétně je projekt financován z Operačního programu Zaměstnanost.

O případných aktualitách v projektu Vás budeme informovat.