Tříkrálová sbírka v době koronavirové

Informace o výnosu letošní charitativní sbírky

Zpěv "My tři králové jdeme k vám..." se ze známých důvodů nemohl nést ulicemi našeho městečka, na vratech letos bude chybět K+M+B+2021... Přesto největší charitativní sbírková akce, pořádaná Charitou České republiky, proběhla.
Skupinky s pokladničkami byly o tříkrálovém víkendu dárcům k dispozici alespoň před bystřickými obchody a na Zámeckém náměstí. Do "pevných" kasiček bylo možno obnos vložit v římskokatolickém kostele, na radnici a v kulturním a informačním centru.
I přes velká omezení se podařilo vybrat krásných 57.673 Kč. Další příspěvky pro potřebné jistě putovaly i virtuálním prostorem: přes online kasičku, dárcovskými SMS či platbami na účet.. Těchto  posledně zmíněných možností je ostatně možné využít až do 30. dubna.
Upřímné díky vám všem, kteří jste byli ochotni přispět na dobrou věc a samozřejmě těm, kteří se na průběhu sbírky nezištně podíleli.

Poděkování všem dárcům od Charity Česká republika.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2021.

Přispívat můžete až do 30. dubna: