Dana Bieleszová

Funkce:Referent finančního odboru - účetní
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor finanční -> Vedoucí finančního odboru – ekonom města -> Referent finančního odboru - účetní
E-mail:bieleszova@muvb.cz
Telefon: +420 585 351 370