Ivana Lolková

Funkce:Referent odboru výstavby, územního plánování a technických služeb
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor výstavby, územního plánování a technických služeb -> Vedoucí odboru výstavby, územního plánování a technických služeb -> Referent odboru výstavby, územního plánování a technických služeb
E-mail:lolkova@muvb.cz
Telefon: +420 585 154 138, linka: 28