Jana Chudíková

Funkce:Referent odboru tajemníka - terénní pracovník
Umístění:budova Radnice -> podlaží Přízemí -> dveře 1
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor tajemníka -> Referent odboru tajemníka - terénní pracovník
E-mail:chudikova@muvb.cz
Telefon: +420 734 792 645
Mobilní telefon: +420 734 792 645