Marcela Chumchalová

Funkce:Tajemník MěÚ
Umístění:budova Radnice -> patro 1. patro -> dveře 15
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ
E-mail:chumchalova@muvb.cz
Telefon: +420 585 351 671
Mobilní telefon: +420 731 664 512