Jana Sklenářová

Funkce:Referent stavebního úřadu
Umístění:budova Radnice -> podlaží Přízemí -> dveře 5
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Stavební úřad -> Vedoucí stavebního úřadu -> Referent stavebního úřadu
E-mail:sklenarova@muvb.cz
Telefon: +420 585 154 138
Mobilní telefon: +420 724 184 607