Žaneta Čadová, DiS.

Funkce:Referent odboru tajemníka - matrika, evidence obyvatel
Umístění:budova Radnice -> patro 1. patro -> dveře 14
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor tajemníka -> Referent odboru tajemníka - matrika, evidence obyvatel
E-mail:cadova@muvb.cz
Telefon: +420 585 154 156
Mobilní telefon: +420 603 880 907