Martina Zedníková

Funkce:Referent finančního odboru - pokladna
Umístění:budova Radnice -> patro 1. patro -> dveře 13
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor finanční -> Vedoucí finančního odboru – ekonom města -> Referent finančního odboru - pokladna
E-mail:zednikova@muvb.cz
Telefon: +420 585 351 370