Vladimír Běhal

Funkce:Vedoucí oddělení technických služeb
Umístění:budova Technické služby
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor výstavby, územního plánování a technických služeb -> Vedoucí odboru výstavby, územního plánování a technických služeb -> Oddělení technických služeb -> Vedoucí oddělení technických služeb
E-mail:behal@muvb.cz
Telefon: +420 602 708 135
Mobilní telefon: +420 602 708 135