Petr Nakládal

Funkce:Referent odboru kultury a informací
Umístění:budova Informační centrum
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor kultury a informací -> Vedoucí odboru kultury a informací -> Referent odboru kultury a informací
E-mail:nakladal@muvb.cz
Telefon: +420 724 080 298
Mobilní telefon: +420 724 080 298