Kateřina Bičová

Funkce:Vedoucí finančního odboru – ekonom města
Umístění:budova Radnice -> patro 1. patro -> dveře 12
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor finanční -> Vedoucí finančního odboru – ekonom města
E-mail:bicova@muvb.cz
Telefon: +420 585 351 370
Mobilní telefon: +420 602 588 264