Možné způsoby úpravy hlasovacího lístku pro volby do zastupitelstev obcí

stará radnice

Postup úpravy hlasovacího lístku

Každý volič má tolik hlasů, kolik se v „jeho“ obci volí zastupitelů.

Ve Velké Bystřici se volí maximální počet zastupitelů:  15

1. hlasování pro jednotlivé kandidáty:

křížek v rámečku před jménem vybraného    kandidáta – napříč celého HL,  z kterékoliv  volební strany – maximálně tolik, kolik se volí zastupitelů

2. hlasování pro volební stranu:

křížek ve čtverečku u názvu vybrané volební strany – pouze jednu  volební stranu

3. hlasování pro kandidáty i pro volební stranu = kombinace 1. a 2.:

křížky v rámečcích před jmény vybraných kandidátů + křížek ve čtverečku u názvu jedné vybrané volební strany (ve které není zakřížkovaný žádný kandidát)

Takto volič volí předně označené kandidáty a dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Příklad: 7 členů zastupitelstva - 5 zakřížkovaných kandidátů = hlasy za zakřížkovanou stranu získávají její kandidáti č.1 a č.2

Vytvořeno 8.10.2014 10:48:03 | přečteno 1089x | martina.skalova
load