Úřední deska

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
28.11.2022-14.12.2022 Návrh rozpočtu města Velká Bystřice na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024-2026 Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
28.11.2022-14.12.2022 Návrh rozpočtu na r. 2023 a Střednědobého výhledu na roky 2024-2025 příspěvkové organizace DPS sv. Anny Velká Bystřice, IČ: 70008922 Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
28.11.2022-14.12.2022 Návrh rozpočtu na r. 2023 a Střednědobého výhledu na roky 2024-2025 příspěvkové organizace MZŠMŠ Velká Bystřice, IČ: 60780843 Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
28.11.2022-14.12.2022 Návrh rozpočtu na r. 2023 a Střednědobého výhledu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace Školní jídelna Velká Bystřice IČ: 60781106 Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
MMPr/233273/2022/RA 23.11.2022-8.12.2022 Sdělení o možnosti seznámení s podklady pro rozhodnutí - kauza účelová komunikace Vrtovem Městský úřad Velká Bystřice Veřejná vyhláška
MUVB/2022/1466/233/Sú-7 23.11.2022-8.12.2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost Městský úřad Velká Bystřice - stavební úřad Oznámení
SMOL/314896/2022/OS/PK/Urb 21.11.2022-6.12.2022 Veřejná vyhláška - OOP o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Velká Bystřice Veřejná vyhláška
21.11.2022-13.12.2022 Návrh rozpočtu obcí mikroregionu Bystřička na r.2023 střednědobého výhledu na rok 2024 a 2025 Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
21.11.2022-29.11.2022 Informace o zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
MUVB/2022/1542-3 14.11.2022-28.1.2023 Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky ve Velké Bystřici Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
MUVB/2022/1542-2 14.11.2022-23.12.2022 Informace o minimálním počtu členů okrskových volebních komisí ve Velké Bystřici Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
MZE-59640/2022-16212 3.11.2022-3.12.2022 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství Městský úřad Velká Bystřice Veřejná vyhláška
UZSVM/OOL/6558/2022-OOLM 26.9.2022-do odvolání Aktualizované údaje o nemovitých věcech k.ú. Velká Bystřice dle § 64 odst. 2 zíákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon ----- -----
27.6.2022-do odvolání Závěrečný účet města Velká Bystřice za rok 2021 Město Velká Bystřice Oznámení
14.6.2022-30.6.2025 Osvětová beseda Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
14.6.2022-30.6.2025 Tělocvičná jednota Sokol Velká Bystřice, pobočný spolek. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ú Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
14.6.2022-30.6.2025 Házená Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů-činnost spol Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
14.6.2022-30.6.2025 Házená Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - pronájem h Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
14.6.2022-30.6.2025 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
8.6.2022-do odvolání Závěrečný účet za rok 2021 Biotop Burk Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
SPU 191190/2022/521103/Mal 30.5.2022-2.12.2022 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemku v k.ú. Velká Bystřice ----- Oznámení
MUVB/2022/517 25.3.2022-31.12.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události Městský úřad Velká Bystřice Rozhodnutí
MUVB/2022/96 2.2.2022-do odvolání Výroční zpráva města Velká Bystřice za rok 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., Město Velká Bystřice Oznámení
19.1.2022-31.12.2022 Rozpočet DSO Biotop BURK na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na rok 2023-2025 pro DSO Biotop BURK Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
10.1.2022-31.12.2022 Stanovení výše stočného na rok 2022 Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
3.1.2022-do odvolání Schválený rozpočet na rok 2022 a rozpočtový výhled na roky 2023 - 2024 p.o. Školní jídelna Velká Bystřice Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
15.7.2021-31.7.2024 Házená Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
15.7.2021-31.7.2024 Házená Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Město Velká Bystřice Oznámení
MUVB/2021/94-34 12.7.2021-31.7.2024 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Město Velká Bystřice Oznámení
33784/2020-MZE-16212 28.7.2020-31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Městský úřad Velká Bystřice Veřejná vyhláška
MUVB/2020/91-41 24.7.2020-31.7.2023 Haná Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Město Velká Bystřice Oznámení
MUVB/2020/91-22 21.7.2020-31.7.2023 Házená Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Město Velká Bystřice Oznámení
MUVB/2020/91-23 21.7.2020-31.7.2023 Házená Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Město Velká Bystřice Oznámení
13.7.2020-31.7.2023 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Město Velká Bystřice Oznámení
17110/2020-MZE-16212 6.4.2020-31.12.2022 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ----- Veřejná vyhláška
16.12.2019-do odvolání Projekt "Obnova místní komunikace u dětského hřiště ul. Jana Pospíšila" Město Velká Bystřice Oznámení
15.5.2019-do odvolání Oznámení o zveřejnění dokumentů Město Velká Bystřice Oznámení
18918/2019-MZE-16212 5.4.2019-31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR Město Velká Bystřice Veřejná vyhláška
30.1.2019-do odvolání Oznámení Sdružení obcí Mikroregionu Bystřička ke zveřejnění dokumentů v elektronické podobě Město Velká Bystřice Oznámení
Vytvořeno 12.1.2014 14:22:01 | přečteno 119681x | tana
load