Vítání dětí

Informace pro rodiče

Přivítání nově narozených dětí (s trvalým pobytem ve Velké Bystřici v době jejich narození) se ve Velké Bystřici pravidelně koná již několik desítek let. Podle počtu narozených dětí se vítání koná 2 – 3x ročně.

Také uvedení jmen dětí a data jejich narození ve společenské rubrice Bystřických novin je již několikaletou tradicí.

Zveřejnění jmen narozených dětí se samozřejmě děje pouze s písemným souhlasem rodičů (zákonných zástupců) dítěte. 

ikona souboruSouhlas s poskytnutím osobních údajů dítěte je na adresu rodičů doručen vždy po skončení kalendářního měsíce. Rodiče mohou „souhlas“ vyplnit a jeho spodní část doručit na městský úřad (vhození do schránky městského úřadu nebo doručení do kanceláře matriky v 1. patře budovy).  

!! Pokud městský úřad nemá k dispozici podepsaný souhlas, neuveřejní jméno dítěte v Bystřických novinách a nepozve jej na vítání dětí.

O přesném datu vítání dětí jsou rodiče vždy informováni 2 – 3 týdny před konáním akce. Osobně jej jim předána pozvánka s přesnými údaji (datum, čas a místo konání). Rodiče se mohou rozhodnout, zda se vítání dětí zúčastní či nikoliv.

Vítání dětí se obvykle koná v obřadní síni městského úřadu, která se nachází v jednom z křídel budovy Hotelu Zámek na Zámeckém náměstí č. p. 773. Vstup do obřadní síně je umístěn ze zadní části budovy Hotelu.


Vytvořeno 15.11.2017 14:56:59 | přečteno 1231x | Žaneta Čadová, DiS.
load