Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky

viz. §4, §5 a příloha č. 3  vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností, užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 4 

Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky činí 20 MB.

Příloha č. 3 - Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky 

I. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou za splnění podmínek uvedených v bodech II a III formáty

a) pdf (Portable Document Format)

b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

c) xml (Extensible Markup Language Document)

d) fo/zfo (602XML Filler dokument)

e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)

f) odt (Open Document Text)

g) ods (Open Document Spreadsheet)

h) odp (Open Document Presentation)

i) txt/csv (prostý text)

j) rtf (Rich Text Format)

k) doc/docx (MS Word Document)

l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

o) png (Portable Network Graphics)

p) tif/tiff (Tagged Image File Format)

q) gif (Graphics Interchange Format)

r) mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

s) wav (Waveform Audio Format)

t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

 v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)

 w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší

 x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)

 y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8

 z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document) 

II. Formáty uvedené v bodu I jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, obsahují-li odpovídající příponu. Příponou se rozumí vnější znak formátu datové zprávy, který umožňuje programovému vybavení určení typu datového souboru. 

III. Formát uvedený v bodu I písm. c) je přípustným formátem datové zprávy dodávané do datové schránky, odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu publikovanému příjemcem datové zprávy.


Vytvořeno 3.12.2020 8:03:30 | přečteno 567x | martina.skalova
load