Stavební úřad

Mgr. Marika Dvořáková, vedoucí stavebního úřadu

tel.: 585 351 713
e-mail: dvorakova@muvb.cz


Jana Sklenářová, referent stavebního úřadu

tel.: 585 154 138
e-mail: sklenarova@muvb.cz

Stavební úřad zajišťuje následující činnosti:

Samostatná působnost:

 • podílí se na sestavování návrhu rozpočtu
 • zajišťuje spisovou a skartační službu odboru, vede stavební archív

Přenesená působnost:

Odbor v přenesené působnosti vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a z jeho prováděcích předpisů zejména:

 • územní řízení – povolování umístění staveb
 • stavební řízení – povolování drobných a jednoduchých staveb
 • kolaudační řízení – uvedení povolených staveb do trvalého užívání a provozu
 • změny v užívání staveb
 • řízení o odstraňování staveb
 • řízení o přestupcích proti stavebnímu zákonu
 • provádí Kontrolní prohlídky
 • ověřuje existence staveb v případech, kdy se nedochovala dokumentace
 • vydává stanoviska pro speciální stavební úřady
 • vyměřuje správní poplatky podle zákona o správních poplatcích v platném znění
 • archivuje veškerou písemnou a grafickou dokumentaci staveb a stavebních objektů
 • provádí administrativní úkony jako zpravodajská jednotka podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších změn a předpisů

Formuláře stavebního úřadu

Vytvořeno 13.1.2014 22:20:04 | přečteno 7882x | martina.skalova
load