Odbor kultury a informací

Mgr. Martina Skálová, vedoucí odboru kultury a informací

mobil: 734 236 506
e-mail: skalova@muvb.cz


Petr Nakládal, referent odboru kultury a informací

mobil: 724 080 298
e-mail: nakladal@muvb.cz


Kulturní a informační centrum

Zámecké náměstí 775
783 53 Velká Bystřice
e-mail: kic@muvb.cz

Odbor kultury a informací zajišťuje následující činnosti:

Samostatná působnost:

 • zajišťuje a koordinuje multižánrové kulturní aktivity
 • zajišťuje podporu spolkům organizujícím kulturní akce
 • zodpovídá za provoz veřejné knihovny
 • rediguje a vydává Bystřické noviny
 • rediguje webové stránky města a zajišťuje jejich aktualizaci
 • zajišťuje provoz informačního centra
 • poskytuje podporu galeriizet
 • aktualizuje kulturní kalendář
 • zajišťuje předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce
 • zajišťuje kontrolu a dodržování vydávání propagačních materiálů a předmětů dle edičních plánů
 • vyhledává nové trhy pro propagaci města na internetových stránkách, sbírá informace z bedekrů, zasílá nové informace o městě včetně fotografií
 • vytváří podklady pro prezentaci města v různých typech časopisů a novin, internetu
 • přispívá k podpoře cestovního ruchu
 • podílí se na přípravě rozpočtu v oblasti kultury
 • zajišťuje správu nebytových prostor odboru kultury a informací
 • plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města a vedením úřadu
Vytvořeno 24.4.2014 12:12:47 | přečteno 2070x | martina.skalova
load