Město Velká Bystřice

Oficiální informační portál
4.12.2021
 

Vyhledávání

1 P3130003

Střípky z historie

Dne 13. března 2018 získala Velká Bystřice cenné historické poselství od našich předků: V kamenném korpusu kříže na Týnecké ulici objevili dělníci za deskou s nápisem schránku, skleněnou litrovou láhev, obsahující svitky dokumentů. Nález byl učiněn při restaurátorských pracích, které jsou prováděny za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR. I podle restaurátorů se jedná se o zajímavý objev, protože u těchto drobných památek nebývají podobné nálezy obvyklé.

Samotný kamenný kříž byl zbudován v roce 1886 nákladem dnes již zaniklého Čtenářského spolku Lidumil, který byl nejstarším spolkem ve Velké Bystřici s rokem vzniku 1866. Kříž tak snad mohl být postaven ke 20. výročí spolku.

A co bylo tedy obsahem schránky? Nejstarší dvě rukopisné listiny pocházejí z doby stavby kříže. První je slavnostní zápis o stavbě, druhá pak obsahuje seznam členů spolku a přispěvatelů stavby. Další rukopisy připomínají opravy kříže, první z roku 1935 a druhou z roku 1963 a napsala je paní Marie Zlámalová z Týnecké ulice č. 358. Ta též zřejmě přiložila i dobové památky jako svaté obrázky s modlitbami, náhrdelník, věneček a z doby poslední rekonstrukce též stokorunovou bankovku z r. 1958. Zajímavé je, že dokumenty nebyly přes absenci jakékoliv izolace zasaženy vlhkostí.

Rukopisy nyní necháme prozkoumat odborníky z okresního archivu. Dle jejich rady pak buď originály nebo jejich kopie znovu uložíme na původní místo, samozřejmě doplněné o příspěvek z naší doby.

Malou záhadou prozatím zůstává umístění kříže, resp. to, zda vždy stál na dnešním místě. V knize „Velká Bystřice minulost a současnost“ vydané v r. 1977 je v poznámce č. 68 na straně 139 uvedeno: „...v zápisech obecního výboru z roku 1885, kdy spolku Lidumil bylo povoleno postavit kříž u kovárny...“, což by napovídalo, že kříž měl původně  stát tam. V nalezených dokumentech bohužel není o místě ani zmínka, stejně jako o jeho případném přesunu od kovárny na Týneckou ulici. Píše se jen: „Svatý kříž tento stojí na místě, kde od dob nepamětných stával kříž dřevěný, jenž v roce 1881, úplně zpukřelý, se rozpadl.“

Snad se tedy časem dozvíme víc o osudu této bystřické památky.

hist_nalez

02 P3130003

02 P3130003

 
03 P3130004

03 P3130004

 
06 P3130007

06 P3130007

 
05 P3130006

05 P3130006

 
07 P3130008

07 P3130008

 
08 P3130010

08 P3130010

 
09 P3130011

09 P3130011

 
10 P3130012

10 P3130012

 
1 P3130006

1 P3130006

 
1 P3130005

1 P3130005

 
1 P3130008

1 P3130008

 
1 P3130002

1 P3130002

 
1 P3130001

1 P3130001

 
1 P3130011

1 P3130011

 
1 P3130003

1 P3130003

 
1 P3130009

1 P3130009

 
 
6.4.2018 14:57:50 | přečteno 463x | martina.skalova
 
load