Město Velká Bystřice

Oficiální informační portál
29.9.2022
 
 

Vyhledávání

Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
UZSVM/OOL/6558/2022-OOLM 26.9.2022 - do odvolání Aktualizované údaje o nemovitých věcech k.ú. Velká Bystřice dle § 64 odst. 2 zíákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon ----- -----
24.9.2022 - 24.10.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Velká Bystřice na volební období 2022-2026 Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
SMOL/257440/2022/OS/PK/Urb 23.9.2022 - 10.10.2022 Veřejná vyhláška - OOP o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Velká Bystřice Veřejná vyhláška
MUVB/2022/1284-2 16.9.2022 - 3.10.2022 Poskytnutí informací v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - EDUCANOVA, z.s. Město Velká Bystřice Oznámení
MUVB/2022/1215/193/SÚ-2 14.9.2022 - 29.9.2022 Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - Velká Bystřice, Loučná, obnova VO + optika Městský úřad Velká Bystřice - stavební úřad Oznámení
27.6.2022 - do odvolání Závěrečný účet města Velká Bystřice za rok 2021 Město Velká Bystřice Oznámení
8.6.2022 - do odvolání Závěrečný účet za rok 2021 Biotop Burk Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
SPU 191190/2022/521103/Mal 30.5.2022 - 2.12.2022 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu odkoupit pozemku v k.ú. Velká Bystřice ----- Oznámení
MUVB/2022/517 25.3.2022 - 31.12.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události Městský úřad Velká Bystřice Rozhodnutí
MUVB/2022/96 2.2.2022 - do odvolání Výroční zpráva města Velká Bystřice za rok 2021 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., Město Velká Bystřice Oznámení
19.1.2022 - 31.12.2022 Rozpočet DSO Biotop BURK na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu v tis. Kč na rok 2023-2025 pro DSO Biotop BURK Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
10.1.2022 - 31.12.2022 Stanovení výše stočného na rok 2022 Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
3.1.2022 - do odvolání Schválený rozpočet na rok 2022 a rozpočtový výhled na roky 2023 - 2024 p.o. Školní jídelna Velká Bystřice Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
15.7.2021 - 31.7.2024 Házená Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Městský úřad Velká Bystřice Oznámení
15.7.2021 - 31.7.2024 Házená Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Město Velká Bystřice Oznámení
MUVB/2021/94-34 12.7.2021 - 31.7.2024 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Město Velká Bystřice Oznámení
33784/2020-MZE-16212 28.7.2020 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Městský úřad Velká Bystřice Veřejná vyhláška
MUVB/2020/91-41 24.7.2020 - 31.7.2023 Haná Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Město Velká Bystřice Oznámení
MUVB/2020/91-22 21.7.2020 - 31.7.2023 Házená Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Město Velká Bystřice Oznámení
MUVB/2020/91-23 21.7.2020 - 31.7.2023 Házená Velká Bystřice, z.s. - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Město Velká Bystřice Oznámení
13.7.2020 - 31.7.2023 Sportovní klub Velká Bystřice - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Město Velká Bystřice Oznámení
17110/2020-MZE-16212 6.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ----- Veřejná vyhláška
16.12.2019 - do odvolání Projekt "Obnova místní komunikace u dětského hřiště ul. Jana Pospíšila" Město Velká Bystřice Oznámení
15.5.2019 - do odvolání Oznámení o zveřejnění dokumentů Město Velká Bystřice Oznámení
18918/2019-MZE-16212 5.4.2019 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR Město Velká Bystřice Veřejná vyhláška
30.1.2019 - do odvolání Oznámení Sdružení obcí Mikroregionu Bystřička ke zveřejnění dokumentů v elektronické podobě Město Velká Bystřice Oznámení
12.1.2014 14:22:01 | přečteno 112788x | tana
 
load