Město Velká Bystřice

Oficiální informační portál
4.10.2022
 
 

Vyhledávání

Rozpočet a závěrečný účet r. 2019


Schválený rozpočet na rok  2019
Rozpočtové příjmy
OdPaPolPopisSchválený rozpočet na rok 2019
 1xxx Daňové příjmy
53.788.600,00
 2xxx Nedaňové příjmy
13.301.000,00
 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot.v.
2.600.000,00
 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. roz.
 90.000,00
  4121 Neinv. přijaté transfery od obcí
175.000,00 
0 
Bez ODPA
69.954.600,00
    
63304xxx Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně 
20.900.000,00
Rozpočtové příjmy r. 2019 celkem                        
90.854.600,00
Rozpočtové výdaje r. 2019 celkem 
107.874.600,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+přebytek/-schodek)  
-17.020.000,00
 Financování
8115Změna stavu na bank.účtech
18.000.000,00
8124Uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč.prostředků
-980.000,00


Rozpočtové výdaje
OdPaPolPopisSchválený rozpočet na rok 2019
 221x  Pozemní komunikace
 5.296.000,00
2292 Dopravní obslužnost
230.000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. 
1.615.000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků
700.000,00
2419 Spoje
2.305.000,00
3113 Základní školy
6.810.000,00
3141 Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl.
80.000,00
3231   Základní umělecké školy
15.000,00 
3319 Ostatní záležitosti kultury
3.809.400,00
3326  Pořízení, zachování a obnova hodnot
 150.000,00
3341 Rozhlas a televize
100.000,00
3399  Ostatní záležitosti kultury
 2.640.000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže
600.000,00
3612 Bytové hospodářství
776.000,00
3613 Nebytové hospodářství
146.000,00
3631 Veřejné osvětlení
1.288.000,00
3632 Pohřebnictví
3.018.500,00
3635  Projektové dokumentace a studie
3.700.000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2.659.500,00
3713 Změny technologií vytápění
10.000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
2.350.000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
433.000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2.965.000,00
4357 Domovy
2.310.000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6.189.800,00
6112 Zastupitelstva obcí
2.840.000,00
6115  Volby
 70.000,00
6171 Činnost místní správy
12.268.500,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
2.095.000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
300.000,00
6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 
20.900.000,00
6399 Ostatní finanční operace
1.500.000,00
6409 Ostatní činnosti j.n.
17.704.900,00
Rozpočtové výdaje celkem
107.874.600,00

 Z TOHO:       5xxx - neinvestiční výdaje celkem

 85.644.600,00
        6xxx - investiční výdaje celkem
 22.230.000,00

Změny rozpočtu

Rozpočet na rok 2019 po rozpočtových změnách

změna ze dne 20.2.2019 ikona souboruč. 1

změny ze dne 20.3.2019 ikona souboruč. 2-5

změny ze dne 24.4.2019 ikona souboruč. 6-8

změny ze dne 13.5.2019 ikona souboruč. 9-14

změny ze dne 6.6.2019 ikona souboruč. 15-19

změny ze dne 27.6.2019 ikona souboruč. 20-23, 25

změny ze dne 25.7.2019 ikona souboruč. 24, 26 - 29 

změny ze dne 12.9. a 16.9.2019 ikona souboruč. 30-35

změny ze dne 7.10.2019 ikona souboruč. 36-40

změny ze dne 7.11.2019 ikona souboruč. 41- 46 

změny ze dne 22.11.2019 ikona souboruč. 47 - 50

změny rozpočtu ze dne 11.12.2019 ikona souboruč. 51 - 66

změny rozpočtu ze dne 30.12.2019 ikona souboruč. 67 - 76


4.3.2019 13:33:36 - aktualizováno 9.10.2019 13:39:24 | přečteno 422x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 67 - 76

28.1.2020 12:58:50 | přečteno 272x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 51, 65 a 66

8.1.2020 9:04:09 | přečteno 228x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 52 - 64

8.1.2020 8:56:08 | přečteno 174x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 47-50

28.11.2019 11:32:46 | přečteno 251x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 41-46

21.11.2019 7:46:25 | přečteno 260x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 36-40

9.10.2019 13:32:40 | přečteno 288x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 35

17.9.2019 15:39:45 | přečteno 446x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 30 - 34

17.9.2019 15:37:48 | přečteno 432x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 24 a 26-29

29.7.2019 15:32:03 | přečteno 220x | marcela.chumchalova | Celý článek
 
18.12.2018 8:06:00 - aktualizováno 2.7.2020 14:20:29 | přečteno 220x | marcela.chumchalova
 
load