Město Velká Bystřice

Oficiální informační portál
11.8.2022
 
 

Vyhledávání

Rozpočet 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 

Rozpočtové příjmy
OdPaPolPopisSchválený rozpočet na rok 2022
 1xxx Daňové příjmy
65 395 000,00
 2xxx Nedaňové příjmy
14 564 180,00
 1x+2x   daňové a nedaňové příjmy
79 959 180,00

 41xx
Neinvestiční přijaté transfery   
 3 000 000,00
  42xx Investiční přijaté transfery 
39 131 339,00
  4xxx Přijaté transfery                                                     
42 131 339,00

 4xxx Převody z rozpočtových účtů - konsolidace
50 900 000,00
Rozpočtové příjmy r. 2022 celkem                                               
                            172 990 519,00
Rozpočtové výdaje r. 2022 celkem 
        219 474 060,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+přebytek/-schodek)                 
 - 46 483 541,00
 Financování
8115Změna stavu na bank. účtech                                     
                               47 123 541,00
8124Uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostředků             
-640 000,00


Rozpočtové výdaje
OdPaPolPopisSchválený rozpočet na rok 2022
  5xxx neinvestiční celkem 800 000,00
 2142 Ubytování a stravování 800 000,00

 5xxx neinvestiční celkem
1 145 000,00

 6xxx investiční celkem
 17 781 000,00
221x Pozemní komunikace
18 926 000,00

5xxx neinvestiční celkem
530 000,00
2295Dopravní obslužnost
530 000,00

5xxxneinvestiční celkem
2 578 000,00

 6xxxinvestiční celkem
2 000 000,00
2321Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. 
4 578 000,00

5xxxneinvestiční celkem
500 000,00
2333Úpravy drobných vodních toků
500 000,00

5xxxneinvestiční celkem
1 685 000,00
 6xxxinvestiční celkem
1 300 000,00
2419Spoje
2 985 000,00

5xxxneinvestiční celkem
7 324 200,00

6xxx 
investiční celkem
41 541 000,00
3113Základní školy
48 865 200,00
 5xxxneinvestiční celkem
 922 000,00

6xxxinvestiční celkem
150 000,00
3141Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl.
1 072 000,00

5xxxneinvestiční celkem
15 000,00
3231 Základní umělecké školy
15 000,00 
 5xxxneinvestiční celkem
3 462 560,00

6xxxinvestiční celkem
350 000,00
3319Ostatní záležitosti kultury
3 812 560,00
  5xxxneinvestiční celkem
 1 337 000,00
  6xxxinvestiční celkem
 300 000,00
 3399 Ostatní záležitosti kultury - kulturní dům
 1 637 000,00

5xxxneinvestiční celkem
70 000,00
 3341 Rozhlas a televize
 70 000,00
  5xxxneinvestiční celkem  420 000,00
  6xxxinvestiční celkem  0,00
 3412Sportovní zařízení v majetku obce 420 000,00
  5xxxneinvestiční celkem
 130 000,00
  6xxxinvestiční celkem
 500 000,00
 3421 Využití volného času dětí a mládeže
 630 000,00

5xxxneinvestiční celkem
939 800,00
  6xxxinvestiční celkem
 14 100 000,00
3612Bytové hospodářství
15 039 800,00
 5xxxneinvestiční celkem
102 500,00
3613Nebytové hospodářství
102 500,00

5xxxneinvestiční celkem
1 261 000,00
 6xxxinvestiční celkem
 2 500 000,00
3631Veřejné osvětlení
3 761 000,00

5xxxneinvestiční celkem
31 000,00
 6xxxinvestiční celkem
 0,00
3632Pohřebnictví
31 000,00

5xxxneinvestiční celkem
500 000,00

6xxxinvestiční celkem
2 380 000,00
3635 Projektové dokumentace a studie
2 880 000,00

5xxxneinvestiční celkem
2 993 500,00
  6xxxinvestiční celkem  0,00
3639Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2 993 500,00
  6xxxinvestiční celkem  4 350 000,00
 3716 Monitoring ochrany ovzduší 4 350 000,00
5xxxneinvestiční celkem
3 310 000,00
3722Sběr a svoz komunálních odpadů
3 310 000,00

5xxxneinvestiční celkem
790 000,00

6xxxinvestiční celkem
900 000,00
3723Sběr a svoz ostatních odpadů
1 690 000,00

5xxxneinvestiční celkem
3 340 000,00

6xxxinvestiční celkem
900 000,00
3745Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4 240 000,00

5xxxneinvestiční celkem
3 215 000,00
 6xxxinvestiční celkem
 0,00
4357Domovy
3 215 000,00
 5xxxneinvestiční celkem
 100 000,00
5213 Krizová opatření
 100 000,00

5xxxneinvestiční celkem
964 000,00

6xxxinvestiční celkem
163 000,00
5512Požární ochrana - dobrovolná část
1 127 000,00

5xxx neinvestiční celkem
2 963 000,00
6112Zastupitelstva obcí
2 963 000,00

5xxxneinvestiční celkem
11 174 500,00
 6xxxinvestiční celkem
 2 500 000,00
   sociální fond 450 000,00
6171Činnost místní správy
14 124 500,00

5xxxneinvestiční celkem
3 575 000,00
6310Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
3 575 000,00

5xxxneinvestiční celkem
350 000,00
6320Pojištění funkčně nespecifikované
350 000,00
 5xxxneinvestiční celkem
50 900 000,00
6330Převody vlastním rozpočtovým účtům 
50 900 000,00
 5xxxneinvestiční celkem
1 300 000,00
6399Ostatní finanční operace
1 300 000,00

5xxxneinvestiční celkem
195 000,00
 6xxxinvestiční celkem
 2 000 000,00
6409Ostatní činnosti j.n.
2 195 000,00
  52xx,    Poskytnuté příspěvky a dotace z.s. aj. 
 1 386 000,00
 5909 Rezerva
 15 000 000,00
 Volby a vratky dotací
 0,00
Rozpočtové výdaje celkem
219 474 060,00

Změny rozpočtu

Rozpočet na rok 2022 po rozpočtových změnách

změna ze dne 15. 2. 2022 ikona souboruč. 1

změny ze dne  9. 3. 2022 ikona souboruč. 2

změny ze dne 6. 4. 2022 ikona souboruč. 3

změny ze dne 27.4.2022 ikona souboruč. 4

změny ze dne 30.5.2022 ikona souboruč. 5

změny ze dne 20.6.2022 ikona souboruč. 6

změny ze dne 20.7.2022 ikona souboruč. 7

23.2.2022 8:31:29 - aktualizováno 27.7.2022 8:57:02 | přečteno 156x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 8

27.7.2022 8:53:37 - aktualizováno 27.7.2022 8:56:08 | přečteno 84x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 7

27.6.2022 13:43:59 | přečteno 118x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 6

27.6.2022 13:40:24 | přečteno 84x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 5

9.6.2022 8:06:18 | přečteno 129x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 4

25.5.2022 8:26:47 | přečteno 104x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 3

13.4.2022 14:11:09 | přečteno 122x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 2

17.3.2022 11:26:28 | přečteno 66x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 1

23.2.2022 8:51:45 | přečteno 69x | marcela.chumchalova | Celý článek
 
1
6.1.2022 11:19:51 | přečteno 69x | martina.skalova
 
load