Město Velká Bystřice

Oficiální informační portál
27.11.2021
 

Vyhledávání

Velký státní znak ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pátek 8. a sobotu 9. října 2021. Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

ikona souboruInformace o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

ikona souboruInformace o počtu a sídlech volebních okrsků ve Velké Bystřici

ikona souboruOznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Pro požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku mimo volební místnost ze závažných, zejména zdravotních důvodů (netýká se voličů omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19), je třeba od 8.10.2021 od 14.00 hod kontaktovat přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

Telefonní spojení do okrskových volebních komisí

Okrsková volební komise č. 1 - tel.č.: 603 880 907

Okrsková volební komise č. 2 - tel.č.: 602 588 264
Voličské průkazy 
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 08. a 09. října 2021 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do Parlamentu České republiky na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.  

Žádost občanů s trvalým pobytem ve Velké Bystřici lze podat

  • písemně - žádost musí být doručena nejpozději dne 1. října 2021 a opatřená úředně ověřeným podpisem voliče. (ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu). Adresa pro zaslání: Městský úřad Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice

  • v elektronické podobě - žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být doručena nejpozději dne 1. října 2021 

  • osobně v budově radnice, Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, odbor tajemníka - matrika, II. NP v úředních dnech městského úřadu, nejpozději dne 6. října 2021 do 16:00 hodin.

Městský úřad Velká Bystřice voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, nejdříve však 15 dní přede dnem voleb dle §6a odst.2 zákona č. 247/1995 Sb.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!23.2.2021 11:15:30 - aktualizováno 8.10.2021 13:49:49 | přečteno 395x | marcela.chumchalova
 
load