Město Velká Bystřice

Oficiální informační portál
3.10.2022
 
 

Vyhledávání

08 P1120020

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pátek 20. a sobotu 21. října 2017. Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14 :00 hodin. 

Telefonní spojení do okrskových volebních komisí

Okrsková volební komise č. 1 - tel.č.: 603 880 907
Okrsková volební komise č. 2 - tel.č.: 602 588 264

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, ve Velké Bystřici, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do Parlamentu na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU
ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2.5.2017
do 13.10.2017 (písemné podání)
do 18.10.2017 do 16:00 hodin (osobní podání)

Žádost lze podat:

  • písemně - žádost musí být doručena nejpozději dne 13.10.2017 a opatřená úředně ověřeným podpisem voliče. Adresa pro zaslání: Městský úřad Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
  • v elektronické podobě - žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být doručena nejpozději dne 13.10.2017
  • osobně v budově radnice, Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, odbor tajemníka - matrika, II. NP v úředních dnech městského úřadu, poslední den 18.10.2017 do 16:00 hodin.

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
od 5.10.2017 do 18.10.2017 (16:00 h) 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.



19.7.2017 16:28:41 | přečteno 975x | marcela.chumchalova
 
load