Město Velká Bystřice

Oficiální informační portál
7.12.2021
 

Vyhledávání

prezidentská vlajka

Volba prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil 28. srpna 2017 ve Sbírce zákonů pod. č.  275/2017 své rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta republiky.

Volba se uskuteční ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se na území České republiky bude konat v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.


Telefonní spojení do okrskových volebních komisí

Okrsková volební komise č. 1 - tel.č.: 603 880 907
Okrsková volební komise č. 2 - tel.č.: 734 680 228


Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Požádat o vydání voličského průkazu může volič již nyní obecní úřad podle místa trvalého pobytu

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU PRO DRUHÉ KOLO VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
ode dne vyhlášení voleb, tj. od 28. srpna 2017 do 19. ledna 2018 (písemné podání) a do 24. ledna 2018 do 16:00 hodin (osobní podání)

Žádost lze podat:

  • písemně - žádost musí být doručena nejpozději dne 19. ledna 2018 a opatřená úředně ověřeným podpisem voliče (ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu). Adresa pro zaslání: Městský úřad Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
  • v elektronické podobě - žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být doručena nejpozději dne 19. ledna 2018
  • osobně v budově radnice, Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, odbor tajemníka - matrika, II. NP v úředních dnech městského úřadu, nejpozději dne 24. ledna 2018 do 16:00 hodin.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY PRO DRUHÉ KOLO VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY SE VYDÁVAJÍ
od 28. prosince 2017 do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin. 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!


10.11.2017 11:20:41 - aktualizováno 15.1.2018 10:38:02 | přečteno 408x | marcela.chumchalova
 
load