Způsoby exekuce

Obrázek s paragrafy

Máte zablokovaný účet v bance kvůli exekuci? Zabavil Vám exekutor léky? 

Domníváte se, že Vám exekutor zabavil něco, na co neměl právo? Myslíte si, že je Vám exekučně srážena příliš vysoká částka? Zabavil Vám exekutor všechny Vaše finanční prostředky? Exekuce může probíhat přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy či jiných příjmů, prodejem movitých či nemovitých věcí, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitosti.

U exekuce přikázáním pohledávky Vám exekutor zablokuje konto do doby, než bude zaplacen celý dluh. Proto pokud dostáváte peněžní prostředky na účet, je dobré mít nějakou zásobu, nebo dostávat peníze jiným způsobem, aby se Vám nestalo, že zůstanete bez peněz. Při zablokování můžete požádat v bance o vyplacení dvojnásobku životního minima. Tuto možnost lze využít jen jednou, jedná se o částku 6820 Kč. Srážky ze mzdy či jiných příjmů může být provedena jen do určité výše. Na webových stránkách www.vyplata.cz si můžete nezabavitelnou částku spočítat. Známou formou exekuce je také prodej movitého či nemovitého majetku. Exekutor může přijít k Vám domů a oblepit Vám samolepkami či rovnou odvést vybavení domácnosti. Při soupisu majetku může exekutor vstoupit do bytu i bez Vaší přítomnosti (i za asistence Policie). Exekutor Vám v tomto případě může zabavit i hotovost, ale musí Vám nechat dvojnásobek životního minima (tj. 6820 Kč). Pokud věřitel dluh neuhradí, následuje dražba těchto věcí (vyvolávací cena je 1/3 odhadní ceny). Exekuce pozastavením řidičského oprávnění může být provedena pouze v případě dluhu na výživném na nezletilé dítě. Zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitosti sezajistí dluh zástavou nemovitostí.

V případě exekuce majetku Vám exekutor nemůže zabavit běžné oblečení a obvyklé vybavení domácnosti (v zákoně není definováno, co je považováno za obvyklé vybavení domácnosti, záleží na exekutorovi), snubní prsten, zdravotnické potřeby, které potřebujete kvůli své nemoci, věci, které potřebujete k plnění pracovních úkonů, věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly, věci dětí a u podnikatele věci, které potřebuje k výkonu podnikatelské činnosti. Tyto věci Vám exekutor může zastavit pouze tehdy, když bylo v jejich prospěch sjednáno zástavní právo.

V případě exekuce srážkami z příjmu Vám exekutor nemůže provést srážku z příjmu z dohody o provedení práce, příspěvku na bydlení, jednorázové dávky státní sociální podpory (např. porodné) a dávky pěstounské péče, dávky pomoci v hmotné nouze, příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu, a dále z dávky, jejichž příjemcem je osoba odlišná od dlužníka (přídavek na dítě, sirotčí důchod,…).

 

Pokud se potřebujete na něco bližšího zeptat, obraťte se od pondělí do pátku na:
DLUHOVOU PORADNU CHARITY OLOMOUC
Wurmova
779 00 Olomouc

e-mail: skp@olomouc.charita.cz
web: www.olomouc.charita.cz
tel.: 585 203 102
Eva Kubečková, koordinátorka: 603 871 809
Eva Koblihová, sociální pracovnice: 736 764 804
Služby jsou zdarma! Můžete zaslat SMS s prosbou o zavolání a my Vám zavoláme zpět.

Vytvořeno 9.3.2015 18:27:13 | přečteno 1138x | martina.skalova
load