Návrh na oddlužení

Obrázek s paragrafy

Jak úspěšně provést osobní bankrot? Mít dobře sepsaný návrh na oddlužení.

 

Pokud se rozhodnete pro oddlužení, je nutné podat písemně návrh na oddlužení na insolvenční soud. Nedoporučujeme návrh na oddlužení vyplňovat bez odborné pomoci. Pozor byste si měli také dát na oddlužovací společnosti, které za sepsání návrhu na oddlužení a jeho zaslání na soud, si neváhají účtovat nemalé finanční částky. Také se stává to, že oddlužovací společnost Vám zadrží potřebné doklady a přestane s Vámi komunikovat. Setkáváme se i s tím, že společnost návrh sepíše, i když nevychází a bude zamítnut.

Jak má návrh vypadat a kde ho najdu?

Návrh na oddlužení můžete najít na internetových stránkách www.justice.cz (odkaz formuláře ke stažení). K návrhu byste měli přiložit: seznam majetku, seznam závazků, listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, listiny dokládající dlužníkův úpadek (smlouvy o úvěru, upomínky apod.), výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a souhlas manžela/manželky, pokud ho nepodáváte společně.

Jak to bude probíhat?

Vyplníte formulář a společně s přílohami ho zašlete na krajský soud (příslušnost soudu lze zjistit na internetových stránkách www.nssoud.cz). Zahájením insolvenčního řízení se vše zablokuje. Dlužník nesmí snižovat hodnotu svého majetku (prodat ho či darovat), nesmí hradit žádné dluhy věřitelům, uzavírat další půjčky. Věřitelé zase nemohou vymáhat svou pohledávku podáním žaloby a exekutor nemůže provádět exekuci na dlužníka. Pokud jsou splněny všechny podmínky, soud vydá do 15 dnů rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o povolení oddlužení. V tomto rozhodnutí je dlužníkovi stanoven insolvenční správce, který bude na průběh oddlužení dohlížet. Poté věřitelé mají 30 dnů k přihlášení svých pohledávek. Následně proběhne schůze, kde věřitelé hlasují o způsobu oddlužení. Této schůze se dlužník musí zúčastnit. V případě oddlužení splátkovým kalendářem zůstane dlužníkovi po dobu 5 let nezabavitelná částka a zbytek insolvenční správce rozděluje věřitelům. Z této splátky určitá část zůstává insolvenčnímu správci, je to jeho odměna. Dlužník musí uhradit po dobu 5 let minimálně 30% dluhů. Pokud dlužník plní splátkový kalendář a požádá po 5 letech soud o osvobození od zbytku dluhů, soud jeho návrhu vyhoví. V případě, že věřitelům uhradí méně než 30 % jejich pohledávek, musí dlužník prokázat, že se tak nestalo v důsledku jeho úmyslného zavinění a že případný konkurz, který by na něj mohl být vyhlášen, by jeho nezajištěným věřitelům nezajistil vyšší plnění.

Pokud se potřebujete na něco bližšího zeptat, obraťte se od pondělí do pátku na:
DLUHOVOU PORADNU CHARITY OLOMOUC
Wurmova
779 00 Olomouc

e-mail: skp@olomouc.charita.cz
web: www.olomouc.charita.cz
tel.: 585 203 102
Eva Kubečková, koordinátorka: 603 871 809
Eva Koblihová, sociální pracovnice: 736 764 804
Služby jsou zdarma! Můžete zaslat SMS s prosbou o zavolání a my Vám zavoláme zpět.

Vytvořeno 9.3.2015 18:31:45 | přečteno 1048x | martina.skalova
load