Jste diabetik, celiak nebo kojíte? Chybí Vám finance?

peníze

Informace o příspěvku na živobytí

Lidé se často domnívají, že existuje nějaký příspěvek na dietu. To je omyl! Pokud ale máte zvýšené výdaje z důvodu, že máte od lékaře předepsanou dietní stravu, zvyšuje se Vám částka živobytí. Tato částka živobytí je rozhodná pro výpočet dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Pokud máte nízké příjmy, můžete si požádat na Úřadu práce o tyto dávky požádat.

O jaké diety se jedná a o jakou výši se částka živobytí navyšuje?

nízkobílkovinná dieta o 1.380,- Kč
dieta při dialýze o 1.000,- Kč
dieta nízkocholesterolová při hypercholesterolomii nebo hyperlipoproteinemii o 1.050,- Kč
diabetická dieta o 1.130,- Kč
dieta při onemocnění fenylketonurií o 2.220,- Kč
dieta při onemocnění celiakií o 2.800,- Kč
dieta při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita poklesla o více než o 25 % o 1.090,- Kč
dieta při laktózové intoleranci o 1.070,- Kč
dieta v těhotenství a při kojení do 1 roku věku dítěte o 1.100,- Kč

Kdy má člověk nárok na příspěvek na živobytí?
Obecně nárok vznikne, pokud posuzované příjmy žadatele a společně posuzovaných osob nedosahují částky živobytí. Částka živobytí se přitom odvíjí od částek existenčního a životního minima a je stanovena pro každou osobu individuálně.

Kde si mohu požádat o příspěvek na živobytí?
Žádost se podává úřadu práce podle místa trvalého bydliště. V žádosti o přiznání příspěvku na živobytí vepíšete do políčka s názvem "Dieta" slovo "Ano". Následně obdržíte tiskopis "Potvrzení o nutnosti dietního stravování", ten si musíte nechat potvrdit od svého odborného lékaře.

Tiskopis "Potvrzení o nutnosti dietního stravování" mi může potvrdit obvodní lékař?
Ne vždy. Ve vyhlášce č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi je jasně stanoveno, který lékař může danou dietu potvrdit. Např. dietu v těhotenství může potvrdit jen gynekolog, dietu při kojení do 1 roku věku dítěte jeho registrující praktický lékař apod.

Co v případě, kdy máte dvě diety?
Pokud musíte dodržovat dvě diety, bere Úřad práce ČR v potaz tu, která je finančně nejnáročnější, a o tuto částku pak žadateli navýší příspěvek na živobytí.

Příklad:
Starší manželský pár žijící na vesnici nemůže každý měsíc vyjít s penězi. Oba jsou diabetici, oba pobírají starobní důchod celkem ve výši 9.500 Kč. Náklady na bydlení mají 5.000 Kč. Kdyby manželé Novákovi neměli lékařem potvrzenou diabetickou dietu, nárok na dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí by neměli (jejich životní minimum by bylo 3.140 Kč + 2.830 Kč = 5.970 Kč). Vzhledem k tomu, že ale tuto dietu mají, navyšuje se jim jejich částka živobytí každému o 1.130 Kč, tj. celkem o 2.260 Kč, jejich životní minimum by tedy bylo 8.230 Kč. Příspěvek na živobytí se vypočte tak, že od příjmů rodiny se odečte 30 % příjmů, tj. 9.500 – 30 % z 9.500 = 9.500 – 2.850 = 6.650 Kč.  Výše příspěvku na živobytí je rozdíl mezi životním minimem rodiny a touto vypočtenou částkou, tj. 8.230 – 6.650 Kč = 1.580 Kč. Manželé Novákovi by tedy měli nárok na příspěvek na živobytí ve výši 1.580 Kč. Dle nákladů na bydlení by si dále mohli vyřídit příspěvek na bydlení, popř. doplatek na bydlení.

Pokud se potřebujete na něco bližšího zeptat, obraťte se od pondělí do pátku na:

Dluhovou poradnu Charity Olomouc
Wurmova 5
779 00 Olomouc

tel. 585 203 102
e-mail: skp@olomouc.charita.cz
 www.olomouc.charita.cz

Adéla Adámková (koordinátorka): tel. 739 249 223
Eva Koblihová (sociální pracovnice): tel. 736 764 804

Služby jsou zdarma! Můžete zaslat SMS s prosbou o zavolání a my Vám zavoláme zpět.


Vytvořeno 11.11.2014 12:32:57 | přečteno 2125x | martina.skalova
load