Exekuce neznamená konec

Obrázek s paragrafy

Co dělat v případě exekuce?

Zjistili jste, že je proti Vám vedena exekuce? Domníváte se, že nejlepším řešením je dělat „mrtvého brouka“? Myslíte si, že se na exekuci tímto zapomene? Předpokládáte, že když Vás nikdo nekontaktuje delší dobu, jsou Vám dluhy odpuštěny? Co to vlastně exekuce je a kdy vzniká?

Exekuce může nastat v případě, že nehradíte dluh. Nejedná se jen o dluh u banky, ale může to být nehrazené výživné, neuhrazená pokuta za jízdu na černo v MHD anebo dokonce nesplacená půjčka od známého. Nutnou příčinou každé exekuce je tedy dluh, nejčastěji peněžitého charakteru. Před samotným prováděním exekuce však probíhají celkem dvě soudní kolečka. V prvním řízení soud zkoumá, zda dluh opravdu existuje, a stanovuje, do kdy má být dlužníkem uhrazen. Pokud dlužník rozhodnutí soudu ignoruje, může se věřitel obrátit na soud podruhé a požádat ho, aby nařídil exekuci. Exekuci zahajuje soud a exekutor jen vykonává jeho rozhodnutí. Důležitou osobou je ale věřitel. Na něm záleží, zda se dluh bude vymáhat exekucí či nebude. Pokud se nelze s věřitelem domluvit na uhrazení dluhu splátkovým kalendářem či odložení úhrady dluhy, máte možnost komunikovat s exekutorem. S ním máte možnost domluvit se na splátkách, dále můžete požádat o odložení exekuce nebo zastavení exekuce. Odložit exekuci je možné v případě, že dlužník se bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlené provedení exekuce mohlo mít pro něj či jeho rodinu zvláště nepříznivé důsledky a oprávněný by nebyl odkladem exekuce vážně poškozen. Zastavit exekuci se může v případě nemajetnosti dlužníka, kdy výtěžek z exekuce nepostačí ani na pokrytí nákladů.

Otázkou zůstává, jak zjistíte, že je proti Vám vedena exekuce? Nejprve je důležité zmapovat všechny své dluhy. Je důležité si uvědomit, že dluhy mohou vzniknout ze zákona – hradíme zdravotní a sociální pojištění, povinné ručení, poplatek za komunální odpad a jiné, ze smluv – nájemní smlouva, smlouva o úvěru a dále dluhy z trestné činnosti – náhrada škody poškozenému, náklady za advokáta, apod.

Pokud tedy zjistíte, že někomu dlužíte, kontaktujte ho a zeptejte se, v jaké fázi dluh je. Dále můžete na okresním soudě místa Vašeho trvalého bydliště zjistit, jestli jsou proti Vám vedeny exekuce. Dluhy můžete nalézt také v jednotlivých registrech dlužníků např. registr Solus (www.solus.cz), www.cncb.cz, www.cbcb.cz, www.ceecr.cz. Tyto registry jsou zpoplatněny.

Pokud se potřebujete na něco bližšího zeptat, obraťte se od pondělí do pátku na:
DLUHOVOU PORADNU CHARITY OLOMOUC
Wurmova
779 00 Olomouc

e-mail: skp@olomouc.charita.cz
web: www.olomouc.charita.cz
tel.: 585 203 102
Eva Kubečková, koordinátorka: 603 871 809
Eva Koblihová, sociální pracovnice: 736 764 804
Služby jsou zdarma! Můžete zaslat SMS s prosbou o zavolání a my Vám zavoláme zpět.

Vytvořeno 9.3.2015 18:25:08 | přečteno 1392x | martina.skalova
load