Rozpočet a závěrečný účet r. 2019

ikona souboruSchválený závěrečný účet za rok 2019

Schválený rozpočet na rok  2019
Rozpočtové příjmy
OdPaPolPopisSchválený rozpočet na rok 2019
 1xxx Daňové příjmy
53.788.600,00
 2xxx Nedaňové příjmy
13.301.000,00
 4112 Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot.v.
2.600.000,00
 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. roz.
 90.000,00
  4121 Neinv. přijaté transfery od obcí
175.000,00 
0 
Bez ODPA
69.954.600,00
    
63304xxx Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně 
20.900.000,00
Rozpočtové příjmy r. 2019 celkem                        
90.854.600,00
Rozpočtové výdaje r. 2019 celkem 
107.874.600,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+přebytek/-schodek)  
-17.020.000,00
 Financování
8115Změna stavu na bank.účtech
18.000.000,00
8124Uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč.prostředků
-980.000,00


Rozpočtové výdaje
OdPaPolPopisSchválený rozpočet na rok 2019
 221x  Pozemní komunikace
 5.296.000,00
2292 Dopravní obslužnost
230.000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. 
1.615.000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků
700.000,00
2419 Spoje
2.305.000,00
3113 Základní školy
6.810.000,00
3141 Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl.
80.000,00
3231   Základní umělecké školy
15.000,00 
3319 Ostatní záležitosti kultury
3.809.400,00
3326  Pořízení, zachování a obnova hodnot
 150.000,00
3341 Rozhlas a televize
100.000,00
3399  Ostatní záležitosti kultury
 2.640.000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže
600.000,00
3612 Bytové hospodářství
776.000,00
3613 Nebytové hospodářství
146.000,00
3631 Veřejné osvětlení
1.288.000,00
3632 Pohřebnictví
3.018.500,00
3635  Projektové dokumentace a studie
3.700.000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2.659.500,00
3713 Změny technologií vytápění
10.000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
2.350.000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
433.000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2.965.000,00
4357 Domovy
2.310.000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6.189.800,00
6112 Zastupitelstva obcí
2.840.000,00
6115  Volby
 70.000,00
6171 Činnost místní správy
12.268.500,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
2.095.000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
300.000,00
6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 
20.900.000,00
6399 Ostatní finanční operace
1.500.000,00
6409 Ostatní činnosti j.n.
17.704.900,00
Rozpočtové výdaje celkem
107.874.600,00

 Z TOHO:       5xxx - neinvestiční výdaje celkem

 85.644.600,00
        6xxx - investiční výdaje celkem
 22.230.000,00

Změny rozpočtu

Rozpočet na rok 2019 po rozpočtových změnách

změna ze dne 20.2.2019 ikona souboruč. 1

změny ze dne 20.3.2019 ikona souboruč. 2-5

změny ze dne 24.4.2019 ikona souboruč. 6-8

změny ze dne 13.5.2019 ikona souboruč. 9-14

změny ze dne 6.6.2019 ikona souboruč. 15-19

změny ze dne 27.6.2019 ikona souboruč. 20-23, 25

změny ze dne 25.7.2019 ikona souboruč. 24, 26 - 29 

změny ze dne 12.9. a 16.9.2019 ikona souboruč. 30-35

změny ze dne 7.10.2019 ikona souboruč. 36-40

změny ze dne 7.11.2019 ikona souboruč. 41- 46 

změny ze dne 22.11.2019 ikona souboruč. 47 - 50

změny rozpočtu ze dne 11.12.2019 ikona souboruč. 51 - 66

změny rozpočtu ze dne 30.12.2019 ikona souboruč. 67 - 76


4.3.2019 13:33:36 - aktualizováno 9.10.2019 13:39:24 | přečteno 432x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 67 - 76

28.1.2020 12:58:50 | přečteno 292x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 51, 65 a 66

8.1.2020 9:04:09 | přečteno 245x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 52 - 64

8.1.2020 8:56:08 | přečteno 188x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 47-50

28.11.2019 11:32:46 | přečteno 269x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 41-46

21.11.2019 7:46:25 | přečteno 276x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 36-40

9.10.2019 13:32:40 | přečteno 302x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 35

17.9.2019 15:39:45 | přečteno 460x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 30 - 34

17.9.2019 15:37:48 | přečteno 448x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 24 a 26-29

29.7.2019 15:32:03 | přečteno 237x | marcela.chumchalova | Celý článek
 
Vytvořeno 18.12.2018 8:06:00 - aktualizováno 2.7.2020 14:20:29 | přečteno 757x | marcela.chumchalova
load