Rozpočet a závěrečný účet r. 2018

Schválený rozpočet na rok  2018

OdPa
PolPopisPříjmy na rok 2018

1xxx Daňové příjmy
47.665.000,00

2xxx Nedaňové příjmy
13.027.000,00


 Daňové a nedaňové příjmy
60.692.000,00

4112Dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
2.508.000,00

4116
Ost.NeINV transfery ze st.rozpočtu - VPP
70.000,00

4116
Ost.NeINV transfery ze st.rozpočtu - průtoková dotace MZŠ
606.000,00

4116
Ost.NeINV transfery ze st.rozpočtu - průtoková dotace DPS
141.000,00

4116
Ost.NeINV transfery ze st.rozpočtu - oprava křížů
93.000,00

4121
NeINV transfery přijaté od obcí
175.000,00

4122
NeINV transfery přijaté od kraje
300.000,00

4213
INV přijaté transfery ne státních fondů - cyklostezka III.et.
8.250.000,00

4216
Ostatní INV přijaté transfery ze SR - zateplení šaten MZŠ
896.000,00

4216
Ostatní INV přijaté transfery ze SR - rekonstrukce MŠ
15.000.000,00

4xxx
Přijaté transfery celkem
28.039.000,00


PŘÍJMY CELKEM před konsolidací
88.731.000,00

4xxx
KONSOLIDACE - převody mezi rozpočtovými účty
10.900.000,00
 ..
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
99.631.000,00

OdPaPolPopisVýdaje na rok 2018
221x 
 Pozemní komunikace
14.555.000,00
2292 
 Dopravní obslužnost
230.000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a provoz ČOV
1.615.000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků550.000,00
2419 Spoje2.345.000,00
3113 Základní školy23.606.000,00
3141 Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl.6.500.000,00
3231   Základní umělecké školy15.000,00 
3319 Ostatní záležitosti kultury5.381.000,00
3326
 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního ..... - opravy křízů
140.000,00
3341
 Rozhlas a televize100.000,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže1.100.000,00
3612 Bytové hospodářství736.000,00
3613 Nebytové hospodářství156.000,00
3631 Veřejné osvětlení1.120.000,00
3632 Pohřebnictví567.000,00
3635  Projektové dokumentace a studie
1.200.000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.4.550.000,00
3713 Změny technologií vytápění20.000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů2.170.000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů723.000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň2.314.000,00
4357 Domovy2.091.000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část550.000,00
6112 Zastupitelstva obcí3.454.000,00
6171 Činnost místní správy11.877.000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací1.630.000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované265.000,00
6399 Ostatní finanční operace1.500.000,00
6409 Ostatní činnosti j.n.216.000,00
  52xx Poskytnuté příspěvky a transfery z.s., o.p.s, aj.
850.000,00
  5909 Rezerva8.635.000,00
  VÝDAJE CELKEM před konsolidací
100.761.000,00
6330
5xxx
 KONSOLIDACE - převody mezi rozpočtovými účty
10.900.000,00
   ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
111.661.000,00
Z TOHO:       5xxx - neinvestiční výdaje celkem
 65.656.000,00
6xxx   -   investiční výdaje celkem
 46.005.000,00
Rozpočtové příjmy celkem


  99.631.000,00

Rozpočtové výdaje celkem


111.661.000,00


 Rozdíl mezi přijmy a výdaji
 -12.030.000,00
 Financování 8115 - Zůstatky finančních prostředků na bežných účtech
 15.000.000,00
 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů
 -2.970.000,00

Změny rozpočtu

Rozpočet na rok 2018 po rozpočtových změnách:

změny ze dne 30.5.2018 č. ikona souboru2-5

změny ze dne 11.6.2018 č. ikona souboru6-9

změny ze dne 27.6.2018 č. ikona souboru10 a 11

změny ze dne 25.7.2018 č. ikona souboru12-14

změny ze dne 29.8.2018 č. ikona souboru15-17

změny ze dne 1.10.2018 č. ikona souboru18-24

změny ze dne 26.11.2018 č.ikona souboru 25-32

změny ze dne 12.12.2018 č. ikona souboru33-40

změny ze dne 28.12.2018 č. ikona souboru41 a 42


6.6.2018 8:00:41 | přečteno 263x | pavla.kocisova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 41 a 42

16.1.2019 14:46:42 | přečteno 587x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 37 - 39

Rozpočtová opatření č. 37 až 39 byla schválena na 3. zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice dne 12. 12. 2018. Dokument ke stažení ikona souboruzde.

19.12.2018 10:27:33 | přečteno 238x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 33 - 36 a č. 40

Rozpočtová opatření č. 33 až 36 a č. 40 byla schválena na 3. jednání Rady města Velká Bystřice dne 12. 12. 2018. Dokument ke stažení ikona souboruzde.

19.12.2018 10:28:52 | přečteno 225x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 27, 28, 29, 30, 31 a 32

Rozpočtová opatření č. 27, 28, 29, 30, 31 a 32 byla schválena na 2. jednání Rady města Velká Bystřice dne 26.11.2018. Dokument ke stažení ikona souboruzde.

29.11.2018 16:01:54 | přečteno 192x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 25 a 26

Rozpočtová opatření č. 25 a 26 byla schválena na 2. zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice dne 26.11.2018. Dokument ke stažení ikona souboruzde.

29.11.2018 15:55:45 | přečteno 220x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č.18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Rozpočtová opatření č. 18 až 24 byla schválena na 77. zasedání Rady města Velká Bystřice dne 1.10.2018. Dokument ke stažení ikona souboruzde.

2.11.2018 15:06:53 | přečteno 146x | pavla.kocisova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č.15, 16, 17

Rozpočtová opatření č. 15 až 17 byla schválena na 76. zasedání Rady města Velká Bystřice dne 29.8.2018. Dokument ke stažení ikona souboruzde.

26.9.2018 15:12:52 | přečteno 481x | pavla.kocisova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 12, 13, 14

Rozpočtová opatření č. 12 až 14 byla schválena na 75. zasedání Rady města Velká Bystřice dne 25.7.2018. Dokument ke stažení ikona souboruzde.

8.8.2018 14:05:13 | přečteno 224x | pavla.kocisova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 10 a 11

Rozpočtová opatření č. 10 a 11 byla schválena na 74. zasedání Rady města Velká Bystřice dne 27.6.2018. Dokument ke stažení ikona souboruzde.

2.7.2018 14:58:48 | přečteno 271x | pavla.kocisova | Celý článek
 
Vytvořeno 10.1.2018 11:51:38 | přečteno 644x | tana
load