Rozpočet a závěrečný účet r.2017

Schválený rozpočet na rok  2017

Rozpočtové příjmy
OdPa Pol Popis Schválený rozpočet na rok 2017
  1xxx  Daňové příjmy
42 730 000,00
  2xxx  Nedaňové příjmy
30 000,00
  4xxx  Přijaté transfery
13 368 000,00
0   Bez ODPA 56 128 000,00
1019 2xxx Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 977 000,00
2321 2xxx Odvádění a čištění odpadních vod 4 100 000,00
2419 2xxx Spoje 2 315 000,00
3319 2xxx Ostatní záležitosti kultury 440 000,00
3341 2xxx Rozhlas a televize 4 000,00
3612 2xxx Bytové hospodářství 2 171 000,00
3613 2xxx Nebytové hospodářství 823 000,00
3632 2xxx Pohřebnictví 36 000,00
3639 2xxx Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 000,00
3723 2xxx Sběr a svoz ostatních odpadů 70 000,00
3726 2xxx Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 450 000,00
6171 2xxx Činnost místní správy 1 280 000,00
6310 2xxx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00
6330 4xxx  Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně  10 810 000,00
Rozpočtové příjmy r. 2017 celkem 79 619 000,00
Rozpočtové výdaje r. 2017 celkem  98 659 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+přebytek/-schodek) - 19 040 000,00
 Financování
8115Změna stavu na bank.účtech22 000 000,00
8124Uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč.prostředků- 2 960 000,00


Rozpočtové výdaje
OdPa Pol Popis Schválený rozpočet na rok 2017
2212 5xxx neinvestiční celkem
 315 000,00
2212 6xxx investiční celkem
 2 000 000,00
2212    Silnice 2 315 000,00
2219 5xxx   neinvestiční celkem 420 000,00
22196xxx investiční celkem12 345 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12 765 000,00
2221 5xxx  neinvestiční celkem 230 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 230 000,00
2321 5xxx   1 439 000,00
2321 6xxx  372 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.  1 811 000,00
2333  5xxx   550 000,00
2333   Úpravy drobných vodních toků 550 000,00
2419 5xxx   1 456 000,00
2419  6xxx   850 000,00
2419   Spoje 2 306 000,00
3113 5xxx   4 490 000,00
3113
6xxx
 1 130 000,00
3113   Základní školy 5 620 000,00
3141 6xxx   1 500 000,00
3141   Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl. 1 500 000,00
3231 5xxx   15 000,00
3231     Základní umělecké školy 15 000,00 
3319  5xxx   3 359 000,00
3319 6xxx   15 500 000,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 18 859 000,00
3341 5xxx   20 000,00
3341   Rozhlas a televize 20 000,00
3419 5xxx   100 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 100 000,00
3421  5xxx   350 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 350 000,00
3612 5xxx   840 000,00
3612   Bytové hospodářství 840 000,00
3613  5xxx   156 000,00
3613   Nebytové hospodářství 156 000,00
3631 5xxx   850 000,00
3631   Veřejné osvětlení 850 000,00
3632 5xxx   17 000,00
3632   Pohřebnictví 17 000,00
3635 5xxx   600 000,00
3635 6xxx   600 000,00
3635    Projektové dokumentace a studie
1 120 000,00
3639 5xxx   2 390 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 390 000,00
3713 5xxx   20 000,00
3713   Změny technologií vytápění 20 000,00
3722 5xxx   1 240 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 1 240 000,00
3723 5xxx   680 000,00
3723
6xxx 50 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 730 000,00
3745 5xxx   2 257 000,00
3745 6xxx   150 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 407 000,00
4357 5xxx   1 720 000,00
4357   Domovy 1 720 000,00
5512 5xxx   763 000,00
5512 6xxx   263 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 1 026 000,00
6112 5xxx    2 309 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 2 309 000,00
6171 5xxx   9 862 000,00
6171   Činnost místní správy 9 862 000,00
6310 5xxx   4 260 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 260 000,00
6320 5xxx   265 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 265 000,00
6330  5xxx   10 810 000,00
6330   Převody vlastním rozpočtovým účtům  10 810 000,00
6399  5xxx   3 190 000,00
6399   Ostatní finanční operace 3 190 000,00
6409 5xxx   8 926 000,00
6409   Ostatní činnosti j.n. 8 926 000,00
Rozpočtové výdaje celkem 98 659 000,00
Výdaje 5xxx - neinvestiční63 899 000,00
Výdaje 6xxx - investiční 34 760 000,00

Schválená rozpočtová opatření č. 48, 49, 50

Rozpočtová opatření č. 48-50 byla schválena na 65. zasedání Rady města Velká Bystřice dne 28.12.2017. Dokument ke stažení ikona souboruzde. 

10.1.2018 8:53:59 | přečteno 228x | pavla.kocisova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 46, 47

Rozpočtová opatření č. 46 a 47 byla schválena na 17. zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice dne 13.12.2017. Dokument ke stažení ikona souboruzde


10.1.2018 8:52:40 | přečteno 271x | pavla.kocisova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 42, 43, 44, 45

Rozpočtová opatření č. 42-45 byla schválena na 64. zasedání Rady města Velká Bystřice dne 13.12.2017. Dokument ke stažení ikona souboruzde. 

4.1.2018 10:33:01 | přečteno 270x | martina.skalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 37, 38, 39, 40, 41

Rozpočtová opatření č. 37 - 41 byla schválena na 62. zasedání Rady města Velká Bystřice dne 31.10.2017. Dokument ke stažení ikona souboruzde.

8.11.2017 10:54:15 | přečteno 262x | pavla.kocisova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 31, 32, 33, 34, 35, 36

Rozpočtová opatření č. 31 - 36 byla schválena na 61. zasedání Rady města Velká Bystřice dne 11.10.2017. Dokument ke stažení ikona souboruzde.

20.10.2017 9:03:57 | přečteno 230x | pavla.kocisova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 30

Rozpočtové opatření č. 30 bylo schváleno na 16. zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice dne 25.9.2017. Dokument ke stažení ikona souboruzde.

26.9.2017 14:22:42 | přečteno 261x | pavla.kocisova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 27, 28, 29

Rozpočtová opatření č. 27 až 29 byla schválena na 60. jednání Rady města Velká Bystřice dne 28.8.2017. Dokument ke stažení ikona souboruzde.

18.9.2017 10:43:23 | přečteno 317x | pavla.kocisova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 23, 24, 25, 26

Rozpočtová opatření č. 23 až 26 byla schválena na 59. jednání Rady města Velká Bystřice dne 31.7.2017. Dokument ke stažení ikona souboruzde.

1.8.2017 10:57:13 | přečteno 224x | pavla.kocisova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 17, 18, 19, 20, 21, 22

Rozpočtová opatření č. 17 až 22 byla schválena na 58. jednání Rady města Velká Bystřice dne 26.6.2017. Dokument ke stažení ikona souboruzde

25.7.2017 15:39:43 | přečteno 232x | pavla.kocisova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 15, 16

Rozpočtová opatření č. 15 a 16 byla schválena na 15. zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice dne 26.6.2017. Dokument ke stažení ikona souboruzde.

25.7.2017 15:39:31 | přečteno 220x | pavla.kocisova | Celý článek
 
Vytvořeno 1.2.2017 9:57:37 | přečteno 631x | pavla.kocisova
load