Rozpočet a závěrečný účet r.2016

Schválený rozpočet na rok  2016

Rozpočtové příjmy
OdPa Pol Popis Schválený rozpočet na rok 2016
  1xxx   36 470 000,00
  2xxx   30 000,00
  4xxx   12 092 000,00
0   Bez ODPA 48 592 000,00
1019 2xxx Ostatní zemědělská a potravinářská činnost   1 042 580,00
2321 2xxx Odvádění a čištění odpadních vod 4 100 000,00
2419 2xxx Spoje 2 168 500,00
3319 2xxx Ostatní záležitosti kultury 380 000,00
3341 2xxx Rozhlas a televize 4 000,00
3612 2xxx Bytové hospodářství 2 102 920,00
3613 2xxx Nebytové hospodářství 944 000,00
3632 2xxx Pohřebnictví 245 000,00
3639 2xxx Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 000,00
3723 2xxx Sběr a svoz ostatních odpadů 60 000,00
3726 2xxx Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 450 000,00
6171 2xxx Činnost místní správy 1 395 500,00
6310 2xxx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00
6330 4xxx  Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně  25 900 000,00

Rozpočtové příjmy r. 2016 celkem 87 399 500,00
Rozpočtové výdaje r. 2016 celkem  86 680 500,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+přebytek/-schodek) 719 000,00

 Financování
8123Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky5 920 000,00
8115Změna stavu na bank.účtech500 000,00
8114Uhrazené splátky krátkodob.přij.půjč.prostředků- 4 000 000,00
8124Uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč.prostředků- 3 139 000,00


Rozpočtové výdaje
OdPa Pol Popis Schválený rozpočet na rok 2016
2212 5xxx    570 000,00
2212   Silnice 570 000,00
2219 5xxx    663 000,00
2219 6xxx    85 000,00
2219   Ostatní záležitosti pozemních komunikací 748 000,00
2221 5xxx   230 000,00
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 230 000,00
2321 5xxx   1 760 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.  1 760 000,00
2333  5xxx   1 000 000,00
2333   Úpravy drobných vodních toků 1 000 000,00
2419 5xxx   1 511 000,00
2419  6xxx   650 000,00
2419   Spoje 2 161 000,00
3113 5xxx   4 550 000,00
3113   Základní školy 4 550 000,00
3141 5xxx   300 000,00
3141   Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl. 300 000,00
3231 5xxx   15 000,00
3231     Základní umělecké školy 15 000,00 
3319  5xxx   2 275 000,00
3319 6xxx   6 610 000,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 8 885 000,00
3341 5xxx   10 000,00
3341   Rozhlas a televize 10 000,00
3419 5xxx   240 000,00
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 240 000,00
3421  5xxx   250 000,00
3421   Využití volného času dětí a mládeže 250 000,00
3612 5xxx   840 000,00
3612   Bytové hospodářství 840 000,00
3613  5xxx   160 000,00
3613   Nebytové hospodářství 160 000,00
3631 5xxx   820 000,00
3631 6xxx   2 230 000,00
3631   Veřejné osvětlení 3 050 000,00
3632 5xxx   17 500,00
3632   Pohřebnictví 17 500,00
3635 5xxx   400 000,00
3635 6xxx   500 000,00
3635    Územní plánování 900 000,00
3639 5xxx   929 000,00
3639 6xxx   310 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 239 000,00
3713 5xxx   200 000,00
3713   Změny technologií vytápění 200 000,00
3722 5xxx   1 410 000,00
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 1 410 000,00
3723 5xxx   145 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 145 000,00
3745 5xxx   1 190 000,00
3745 6xxx   150 000,00
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 340 000,00
4351 5xxx   70 000,00
4351   Pečovatelská služba 70 000,00
4357 5xxx   1 650 000,00
4357   Domovy 1 650 000,00
5512 5xxx   840 000,00
5512 6xxx   224 000,00
5512   Požární ochrana - dobrovolná část 1 064 000,00
6112 5xxx    2 309 000,00
6112   Zastupitelstva obcí 2 309 000,00
6171 5xxx   13 454 000,00
6171 6xxx   400 000,00
6171   Činnost místní správy 13 854 000,00
6310 5xxx   1 310 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 310 000,00
6320 5xxx   260 000,00
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 260 000,00
6330  5xxx   25 900 000,00
6330   Převody vlastním rozpočtovým účtům  25 900 000,00
6399  5xxx   510 000,00
6399   Ostatní finanční operace 510 000,00
6409 5xxx   9 733 000,00
6409   Ostatní činnosti j.n. 9 733 000,00
Rozpočtové výdaje celkem 86 680 500,00

Výdaje 5xxx - neinvestiční75 521 500,00
Výdaje 6xxx - investiční 11 159 000,00
Vytvořeno 25.2.2016 11:08:23 | přečteno 830x | martina.skalova
load