Rozpočet a závěrečný účet 2021

ikona souboruStřednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022 - 2023

ikona souboruSchválený závěrečný účet za rok 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 

Rozpočtové příjmy
OdPaPolPopisSchválený rozpočet na rok 2021
 1xxx Daňové příjmy
48 160 000,00
 2xxx Nedaňové příjmy
14 204 970,00
 1x+2x   daňové a nedaňové příjmy
62 364 970,00

 4111
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecní pokl. správy SR  
0,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery za SR v rámci souhr. dot.
 2 600 000,00
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
 0,00
  4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
 155 000,00
  4122 NIV přijaté transfery od krajů
 500 000,00
  4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů
 1 200 000,00
  4216 Ostatní INV. přijaté transfery ze SR
 1 207 030,00
  4216 Ostatní INV přijaté transfery ze SR
 3 831 000,00
  4216 Ostatní INV přijaté transfery ze SR 5 500 000,00
  4216 Ostatní INV přijaté transfery ze SR 2 730 000,00
  4216  Ostatní INV přijaté transfery ze SR
 2 000 000,00
  4xxx Přijaté transfery
 19 723 030,00

 4xxx Převody z rozpočtových účtů - konsolidace
 30 900 000,00
Rozpočtové příjmy r. 2021 celkem
112 988 000,00
Rozpočtové výdaje r. 2021 celkem 
160 563 000,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+přebytek/-schodek)
- 47 575 000,00
 Financování
8115Změna stavu na bank.účtech
48 475 000,00
8124Uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč.prostředků
-900 000,00


Rozpočtové výdaje
OdPaPolPopisSchválený rozpočet na rok 2021
  5xxx  neinvestiční celkem 800 000,00
 2142  Ubytování a stravování 800 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
 937 000,00

 6xxx  investiční celkem
 4 400 000,00
221x  Pozemní komunikace
5 337 000,00
  5xxx  520 000,00
 2292  Dopravní obslužnost 520 000,00

5xxx 
1 815 000,00

 6xxx 
850 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. 
2 665 000,00

5xxx 
500 000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků
500 000,00

5xxx 
1 450 000,00
 6xxx 
1 400 000,00
2419 Spoje
2 850 000,00

5xxx 
4 760 000,00

6xxx 
 
560 000,00
3113 Základní školy
5 320 000,00
 5xxx 
 796 000,00

6xxx 
0,00
3141 Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl.
796 000,00

5xxx 
15 000,00
3231   Základní umělecké školy
15 000,00 
 5xxx 
3 796 000,00

6xxx 
900 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury
4 696 000,00
  5xxx 
 1 200 000,00
  6xxx 
 1 600 000,00
 3399  Ostatní záležitosti kultury - kulturní dům
 2 800 000,00

5xxx 
50 000,00
 3341  Rozhlas a televize
 50 000,00
  5xxx  310 000,00
  6xxx  0,00
 3412  Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 310 000,00
  5xxx 
 100 000,00
  6xxx 
 700 000,00
 3421  Využití volného času dětí a mládeže
 800 000,00
  6xxx 0,00 
 3429  Investiční půjčené prostředky spolkům 0,00

5xxx 
781 000,00
  6xxx 
 19 100 000,00
3612 Bytové hospodářství
19 881 000,00
 5xxx 
131 000,00
3613 Nebytové hospodářství
131 000,00

5xxx 
1 261 000,00
 6xxx 
 7 500 000,00
3631 Veřejné osvětlení
8 761 000,00

5xxx 
31 000,00
 6xxx 
 0,00
3632 Pohřebnictví
31 000,00

5xxx 
500 000,00

6xxx 
3 271 000,00
3635  Projektové dokumentace a studie
3 771 000,00

5xxx 
2 966 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2 966 000,00
  5xxx 0,00 
 3713  Změny technologií vytápění0,00 

5xxx 
3 010 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3 010 000,00

5xxx 
624 000,00

6xxx 
370 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
994 000,00

5xxx 
3 161 000,00

6xxx 
0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3 161 000,00

5xxx 
2 145 000,00
4357 Domovy
2 145 000,00
 5xxx 
 20 000,00
5213  Rezerva na krizové opatření
 20 000,00

5xxx 
746 000,00

6xxx 
165 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
 911 000,00

5xxx  
2 963 000,00
6112 Zastupitelstva obcí
2 963 000,00

5xxx 
10 422 000,00
 6xxx 
 200 000,00
 sociální fond 400 000,00 
6171 Činnost místní správy
11 072 000,00

5xxx 
2 590 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
2 590 000,00

5xxx 
300 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
300 000,00
 5xxx 
30 900 000,00
6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 
30 900 000,00
 5xxx 
1 300 000,00
6399 Ostatní finanční operace
1 300 000,00

5xxx 
1 505 000,00
 6xxx 
 2 300 000,00
6409 Ostatní činnosti j.n.
3 805 000,00
  5909 Rezerva
 34 392 000,00
 6402  Volby a vratky dotací
 0,00
Rozpočtové výdaje celkem
160 563 000,00
Výdaje 5xxx - neinvestiční
117 247 000,00
Výdaje 6xxx - investiční 
43 316 000,00

Změny rozpočtu

Rozpočet na rok 2021 po rozpočtových změnách

změna ze dne 26. 1. 2021 ikona souboruč. 1

změny ze dne 24. 2. 2021 ikona souboruč. 2

změny ze dne 31. 3. 2021 ikona souboruč. 3

změny ze dne 28. 4. 2021 ikona souboruč. 4

změny ze dne 26. 5. 2021 ikona souboruč. 5

změny ze dne 23. 6. 2021 ikona souboruč. 6

změny ze dne  2.  7. 2021 ikona souboruč. 7

změny ze dne 26. 7. 2021 ikona souboruč. 8

změny ze dne 30. 8. 2021 ikona souboruč. 9 

změny ze dne 20. 9. 2021 ikona souboruč. 10

změny ze dne 11. 10. 2021 ikona souboruč. 11

změny ze dne  3. 11. 2021 ikona souboruč. 12

změny ze dne 25. 11. 2021 ikona souboruč. 13

změny ze dne 15. 12. 2021 ikona souboruč. 14 a 15

změny ze dne 27. 12. 2021 ikona souboruč. 16

3.2.2021 10:45:46 - aktualizováno 29.9.2021 10:11:21 | přečteno 322x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 75 - 79

24.1.2022 9:22:53 | přečteno 153x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 69 - 74

6.1.2022 8:31:15 | přečteno 159x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 66 - 68

6.1.2022 8:27:54 | přečteno 358x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 60 - 65

6.12.2021 16:56:05 | přečteno 188x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 56 - 59

11.11.2021 15:45:05 | přečteno 206x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 53 - 55

19.10.2021 11:25:32 | přečteno 247x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 43 - 48 a 51 - 52

29.9.2021 10:10:13 | přečteno 211x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 49 - 50

29.9.2021 10:06:35 | přečteno 184x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 39 - 42

16.9.2021 11:31:27 | přečteno 191x | marcela.chumchalova | Celý článek
 
Vytvořeno 3.2.2021 8:51:46 - aktualizováno 27.6.2022 16:36:27 | přečteno 492x | martina.skalova
load