Rozpočet a závěrečný účet 2020

Schválený rozpočet na rok  2020

Rozpočtové příjmy
OdPaPolPopisSchválený rozpočet na rok 2020
 1xxx Daňové příjmy
58 910 000,00
 2xxx Nedaňové příjmy
19 883 860,00
 1x+2x   daňové a nedaňové příjmy
78 793 860,00

 4111
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecní pokl. správy SR  
0,00
  4112 Neinvestiční přijaté transfery za SR v rámci souhr. dot.
 2 700 800,00
  4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
 15 000,00
  4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
 155 000,00
  4122 NIV přijaté transfery od krajů
 500 000,00
  4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů
 1 910 200,00
  4216 Ostatní INV. přijaté transfery ze SR
 5 564 000,00
  4216 Ostatní INV přijaté transfery ze SR
 3 725 000,00
  4211 INV přijaté transfery z pokladní správy
 2 500 000,00
  4xxx Přijaté transfery
 17 070 000,00

 4xxx Převody z rozpočtových účtů - konsolidace
70 900000,00
Rozpočtové příjmy r. 2020 celkem
166 763 860,00
Rozpočtové výdaje r. 2020 celkem 
195 743 860,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+přebytek/-schodek)
- 28 980 000,00
 Financování
8115Změna stavu na bank.účtech
30 000 000,00
8124Uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč.prostředků
-1 020 000,00


Rozpočtové výdaje
OdPaPolPopisSchválený rozpočet na rok 2020

 5xxx neinvestiční celkem
 888 100,00

 6xxx investiční celkem
 5 100 000,00
221x  Pozemní komunikace
5 988 100,00

5xxx neinvestiční celkem
500 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
500 000,00

5xxx 
1 630 000,00

 6xxx 
200 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. 
1 830 000,00

5xxx 
500 000,00
2333 Úpravy drobných vodních toků
500 000,00

5xxx 
1 440 000,00
 6xxx 
1 000 000,00
2419 Spoje
2 440 000,00

5xxx 
4 930 000,00

6xxx 
 
5 600 000,00
3113 Základní školy
10 530 000,00
 5xxx 
 101 000,00

6xxx 
250 000,00
3141 Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl.
351 000,00

5xxx 
15 000,00
3231   Základní umělecké školy
15 000,00 
 5xxx 
4 032 000,00

6xxx 
800 000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury
4 832 000,00
  5xxx 
 1 238 000,00
  6xxx 
 800 000,00
 3399  Ostatní záležitosti kultury - kulturní dům
 2 038 000,00
  5xxx 
 50 000,00
 3326  Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, …  
 50 000,00

5xxx 
50 000,00
 3341  Rozhlas a televize
 50 000,00
  5xxx 
 100 000,00
  6xxx 
 6 600 000,00
 3421  Využití volného času dětí a mládeže
 6 700 000,00

5xxx 
756 000,00
  6xxx 
 7 500 000,00
3612 Bytové hospodářství
8 256 000,00
 5xxx 
145 500,00
3613 Nebytové hospodářství
145 500,00

5xxx 
950 000,00
 6xxx 
 1 700 000,00
3631 Veřejné osvětlení
2 650 000,00

5xxx 
26 000,00
 6xxx 
 4 000 000,00
3632 Pohřebnictví
4 026 000,00

5xxx 
700 000,00

6xxx 
3 000 000,00
3635  Projektové dokumentace a studie
3 700 000,00

5xxx 
2 929 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2 929 000,00

5xxx 
3 115 000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3 115 000,00

5xxx 
669 000,00

6xxx 
70 000,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
739 000,00

5xxx 
3 506 000,00

6xxx 
110 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3 616 000,00

5xxx 
2 145 000,00
 6xxx 
 1 000 000,00
4357 Domovy
3 145 000,00
 5xxx 
 20 000,00
5213  Rezerva na krizové opatření
 20 000,00

5xxx 
686 000,00

6xxx 
5 425 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6 111 000,00

5xxx  
2 967 000,00
6112 Zastupitelstva obcí
2 967 000,00

5xxx 
10 990 000,00
 6xxx 
 200 000,00
6171 Činnost místní správy
11 190 000,00

5xxx 
1 570 000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 570 000,00

5xxx 
300 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
300 000,00
 5xxx 
70 900 000,00
6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 
70 900 000,00
 5xxx 
1 500 000,00
6399 Ostatní finanční operace
1 500 000,00

5xxx 
4 635 000,00
 6xxx 
 500 000,00
6409 Ostatní činnosti j.n.
5 135 000,00
  52xx, 62xx Poskytnuté příspěvky a dotace z.s. aj. 
 0,00
  5909 Rezerva
 27 905 260,00
 6402  Volby a vratky dotací
 0,00
Rozpočtové výdaje celkem
195 743 860,00
Výdaje 5xxx - neinvestiční
80 988 860,00
Výdaje 6xxx - investiční 
43 855 000,00

Změny rozpočtu

Rozpočet na rok 2020 po rozpočtových změnách:


změny ze dne 29. 1. 2020  ikona souboruč. 1

změny ze dne 25. 2. 2020 ikona souboruč. 2

změny ze dne 9. 3. 2020 ikona souboruč. 3

změny ze dne 6. 4. 2020 ikona souboruč. 4

změny ze dne 25.5.2020 a 1.6.2020 ikona souboruč. 5 a 6

změny ze dne 29. 6. 2020 ikona souboruč. 7

změny ze dne 30. 7. 2020 ikona souboruč. 8 

změny ze dne 18. 8. 2020 ikona souboruč. 9

změny ze dne 14.9.2020 ikona souboruč. 10

změny ze dne 20.10.2020 ikona souboruč. 11
změny ze  12. a 18. 11 2020 ikona souboruč. 12
změny ze dne 21.12.2020 ikona souboruč. 13
7.2.2020 12:29:02 | přečteno 209x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 61 - 62

4.1.2021 16:58:57 | přečteno 192x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 56 - 60 a č. 63-64

4.1.2021 16:56:48 | přečteno 134x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 53 - 55

24.11.2020 12:09:39 | přečteno 176x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 44 - 52

24.11.2020 12:10:03 | přečteno 185x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 43

3.11.2020 14:59:14 | přečteno 194x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 42

23.9.2020 9:53:35 | přečteno 206x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 35 - 41

23.9.2020 9:48:36 | přečteno 184x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 29 - 34

31.8.2020 8:15:24 | přečteno 216x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválená rozpočtová opatření č. 26 - 28

13.8.2020 7:55:45 | přečteno 205x | marcela.chumchalova | Celý článek
 
Vytvořeno 17.12.2019 12:40:44 | přečteno 739x | tana
load