Rozpočet 2023

ikona souboruStřednědobý výhled rozpočtu města na roky 2024 - 2026

Schválený rozpočet na rok 2023

Rozpočtové příjmy
OdPaPol
PopisSchválený rozpočet na rok 2023

 1xxx
Daňové příjmy
81 607 000,00
  2xxxNedaňové příjmy
19 078 960,00

 1x+2x      
daňové a nedaňové příjmy
100 685 960,00

 41xx
Neinvestiční přijaté transfery
2 982 0000,00
  42xxInvestiční přijaté transfery
20 941 000,00
  4xxxPřijaté transfery
23 923 000,00

 4xxx Převody z rozpočtových účtů - konsolidace          
71 454 800,00
Rozpočtové příjmy r. 2023 celkem
196 063 760,00
Rozpočtové výdaje r. 2023 celkem 
208 707 800,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+přebytek/-schodek)
- 12 644 040,00
 Financování
8115
Změna stavu na bank.účtech
12 644 040,00
8124Uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč.prostředků
0,00


Rozpočtové výdaje
OdPaPolPopisSchválený rozpočet na rok 2023
  5xxx  neinvestiční celkem
800 000,00
 2142
Ubytování a stravování
800 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
1 580 000,00

 6xxx  investiční celkem
11 700 000,00
221x
Pozemní komunikace
13 280 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
560 000,00
2295
Dopravní obslužnost
560 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
4 320 600,00

 6xxx  investiční celkem
3 500 000,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. 
7 820 600,00

 5xxx  neinvestiční celkem
850 000,00
2333
Úpravy drobných vodních toků
850 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
1 565 000,00
  6xxx  investiční celkem
1 446 000,00
2419
Spoje
3 011 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
8 081 000,00
 
 6xxx 
  investiční celkem
13 205 000,00
3113
Základní školy
21 286 000,00
  5xxx  neinvestiční celkem
 1 384 500,00

 6xxx  investiční celkem
0,00
3141
Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl.
1 384 500,00
  5xxx  neinvestiční celkem
3 882 700,00

 6xxx  investiční celkem
190 000,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
4 072 700,00
  5xxx  neinvestiční celkem
 2 100 800,00
  6xxx  investiční celkem
 0,00
 3399
Ostatní záležitosti kultury - kulturní dům
 2 100 800,00

 5xxx  neinvestiční celkem
50 000,00
  6xxx  investiční celkem
 2 316 000,00
 3341
Rozhlas a televize
 2 366 000,00
  5xxx  neinvestiční celkem
 580 000,00
  6xxx  investiční celkem
 0,00
 3412
Sportovní zařízení v majetku obce
 580 000,00
  5xxx  neinvestiční celkem
 180 000,00
  6xxx  investiční celkem
 0,00
 3421
Využití volného času dětí a mládeže
 180 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
1 182 300,00
  6xxx  investiční celkem
 0,00
3612
Bytové hospodářství
1 182 300,00
  5xxx  neinvestiční celkem
130 500,00
3613
Nebytové hospodářství
130 500,00

 5xxx  neinvestiční celkem
2 470 000,00
  6xxx  investiční celkem
3 500 000,00
3631
Veřejné osvětlení
5 970 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
36 000,00
  6xxx  investiční celkem
0,00
3632
Pohřebnictví
36 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
1 000 000,00

 6xxx  investiční celkem
3 000 000,00
3635 
Projektové dokumentace a studie
4 000 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
3 636 200,00
  6xxx  investiční celkem  0,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3 636 200,00
  6xxx  investiční celkem
2 000 000,00
 3714
Opatření ke sníž.prod.skleník.plynů - FVE
2 000 000,0
  5xxx  neinvestiční celkem
47 000,00
  6xxx  investiční celkem  0,00
 3716
 Monitoring ochrany ovzduší
47 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
4 020 000,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
4 020 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
1 025 000,00

 6xxx  investiční celkem
800 000,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů
1 825 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
4 324 500,00

 6xxx  investiční celkem
1 950 000,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6 274 500,00

 5xxx  neinvestiční celkem
3 770 000,00
  6xxx  investiční celkem
2 200 000,00
4357
Domovy
5 970 000,00
  5xxx  neinvestiční celkem
 100 000,00
5213
 Rezerva na krizové opatření
 100 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
1 123 700,00

 6xxx  investiční celkem
0,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
1 123 700,00

 5xxx   neinvestiční celkem
3 638 000,00
6112
Zastupitelstva obcí
3 638 000,00
  5xxx  neinvestiční celkem
 18 800,00
 611x
Volby 18 800,00

 5xxx  neinvestiční celkem
12 043 400,00
  6xxx  investiční celkem
 1 000 000,00
    sociální fond
 550 000,00
6171
Činnost místní správy
13 593 400,00
  5xxx
  neinvestiční celkem  374 000,00
 6221
Humanitární zahraniční pomoc přímá
 374 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
4 080 000,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
4 080 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
360 000,00
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
360 000,00
  5xxx  neinvestiční celkem
71 454 800,00
6330
Převody vlastním rozpočtovým účtům 
71 454 800,00
  5xxx  neinvestiční celkem
1 300 000,00
6399
Ostatní finanční operace
1 300 000,00

 5xxx  neinvestiční celkem
282 000,00
  6xxx  investiční celkem
2 000 000,00
6409
Ostatní činnosti j.n.
2 282 000,00
  52xx, 62xx   Poskytnuté příspěvky a dotace z.s. aj. 
2 200 000,00
  5909  Rezerva
 14 800 000,00
 6402
Volby a vratky dotací
 0,00
Rozpočtové výdaje celkem
208 707 800,00
Výdaje 5xxx - neinvestiční
159 900 800,00
Výdaje 6xxx - investiční 
48 807 000,00

Změny rozpočtu

Rozpočet na rok 2023 po rozpočtových změnách

změna ze dne 25. 1. 2023 ikona souboruč. 1

změna ze dne 13. 2. 2023 ikona souboruč. 2

13.2.2023 11:56:29 - aktualizováno 22.2.2023 8:46:44 | přečteno 39x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 2

22.2.2023 8:50:04 | přečteno 28x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 1

13.2.2023 11:58:04 | přečteno 38x | marcela.chumchalova | Celý článek
 
Vytvořeno 26.1.2023 8:54:20 | přečteno 37x | martina.skalova
load