Rozpočet 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 

Rozpočtové příjmy
OdPaPolPopisSchválený rozpočet na rok 2022
 1xxx Daňové příjmy
65 395 000,00
 2xxx Nedaňové příjmy
14 564 180,00
 1x+2x   daňové a nedaňové příjmy
79 959 180,00

 41xx
Neinvestiční přijaté transfery   
 3 000 000,00
  42xx Investiční přijaté transfery 
39 131 339,00
  4xxx Přijaté transfery                                                     
42 131 339,00

 4xxx Převody z rozpočtových účtů - konsolidace
50 900 000,00
Rozpočtové příjmy r. 2022 celkem                                               
                            172 990 519,00
Rozpočtové výdaje r. 2022 celkem 
        219 474 060,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+přebytek/-schodek)                 
 - 46 483 541,00
 Financování
8115Změna stavu na bank. účtech                                     
                               47 123 541,00
8124Uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostředků             
-640 000,00


Rozpočtové výdaje
OdPaPolPopisSchválený rozpočet na rok 2022
  5xxx neinvestiční celkem 800 000,00
 2142 Ubytování a stravování 800 000,00

 5xxx neinvestiční celkem
1 145 000,00

 6xxx investiční celkem
 17 781 000,00
221x Pozemní komunikace
18 926 000,00

5xxx neinvestiční celkem
530 000,00
2295Dopravní obslužnost
530 000,00

5xxxneinvestiční celkem
2 578 000,00

 6xxxinvestiční celkem
2 000 000,00
2321Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. 
4 578 000,00

5xxxneinvestiční celkem
500 000,00
2333Úpravy drobných vodních toků
500 000,00

5xxxneinvestiční celkem
1 685 000,00
 6xxxinvestiční celkem
1 300 000,00
2419Spoje
2 985 000,00

5xxxneinvestiční celkem
7 324 200,00

6xxx 
investiční celkem
41 541 000,00
3113Základní školy
48 865 200,00
 5xxxneinvestiční celkem
 922 000,00

6xxxinvestiční celkem
150 000,00
3141Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl.
1 072 000,00

5xxxneinvestiční celkem
15 000,00
3231 Základní umělecké školy
15 000,00 
 5xxxneinvestiční celkem
3 462 560,00

6xxxinvestiční celkem
350 000,00
3319Ostatní záležitosti kultury
3 812 560,00
  5xxxneinvestiční celkem
 1 337 000,00
  6xxxinvestiční celkem
 300 000,00
 3399 Ostatní záležitosti kultury - kulturní dům
 1 637 000,00

5xxxneinvestiční celkem
70 000,00
 3341 Rozhlas a televize
 70 000,00
  5xxxneinvestiční celkem  420 000,00
  6xxxinvestiční celkem  0,00
 3412Sportovní zařízení v majetku obce 420 000,00
  5xxxneinvestiční celkem
 130 000,00
  6xxxinvestiční celkem
 500 000,00
 3421 Využití volného času dětí a mládeže
 630 000,00

5xxxneinvestiční celkem
939 800,00
  6xxxinvestiční celkem
 14 100 000,00
3612Bytové hospodářství
15 039 800,00
 5xxxneinvestiční celkem
102 500,00
3613Nebytové hospodářství
102 500,00

5xxxneinvestiční celkem
1 261 000,00
 6xxxinvestiční celkem
 2 500 000,00
3631Veřejné osvětlení
3 761 000,00

5xxxneinvestiční celkem
31 000,00
 6xxxinvestiční celkem
 0,00
3632Pohřebnictví
31 000,00

5xxxneinvestiční celkem
500 000,00

6xxxinvestiční celkem
2 380 000,00
3635 Projektové dokumentace a studie
2 880 000,00

5xxxneinvestiční celkem
2 993 500,00
  6xxxinvestiční celkem  0,00
3639Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2 993 500,00
  6xxxinvestiční celkem  4 350 000,00
 3716 Monitoring ochrany ovzduší 4 350 000,00
5xxxneinvestiční celkem
3 310 000,00
3722Sběr a svoz komunálních odpadů
3 310 000,00

5xxxneinvestiční celkem
790 000,00

6xxxinvestiční celkem
900 000,00
3723Sběr a svoz ostatních odpadů
1 690 000,00

5xxxneinvestiční celkem
3 340 000,00

6xxxinvestiční celkem
900 000,00
3745Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4 240 000,00

5xxxneinvestiční celkem
3 215 000,00
 6xxxinvestiční celkem
 0,00
4357Domovy
3 215 000,00
 5xxxneinvestiční celkem
 100 000,00
5213 Krizová opatření
 100 000,00

5xxxneinvestiční celkem
964 000,00

6xxxinvestiční celkem
163 000,00
5512Požární ochrana - dobrovolná část
1 127 000,00

5xxx neinvestiční celkem
2 963 000,00
6112Zastupitelstva obcí
2 963 000,00

5xxxneinvestiční celkem
11 174 500,00
 6xxxinvestiční celkem
 2 500 000,00
   sociální fond 450 000,00
6171Činnost místní správy
14 124 500,00

5xxxneinvestiční celkem
3 575 000,00
6310Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
3 575 000,00

5xxxneinvestiční celkem
350 000,00
6320Pojištění funkčně nespecifikované
350 000,00
 5xxxneinvestiční celkem
50 900 000,00
6330Převody vlastním rozpočtovým účtům 
50 900 000,00
 5xxxneinvestiční celkem
1 300 000,00
6399Ostatní finanční operace
1 300 000,00

5xxxneinvestiční celkem
195 000,00
 6xxxinvestiční celkem
 2 000 000,00
6409Ostatní činnosti j.n.
2 195 000,00
  52xx,    Poskytnuté příspěvky a dotace z.s. aj. 
 1 386 000,00
 5909 Rezerva
 15 000 000,00
 Volby a vratky dotací
 0,00
Rozpočtové výdaje celkem
219 474 060,00

Změny rozpočtu

Rozpočet na rok 2022 po rozpočtových změnách

změna ze dne 15. 2. 2022 ikona souboruč. 1

změny ze dne  9. 3. 2022 ikona souboruč. 2

změny ze dne 6. 4. 2022 ikona souboruč. 3

změny ze dne 27.4.2022 ikona souboruč. 4

změny ze dne 30.5.2022 ikona souboruč. 5

změny ze dne 20.6.2022 ikona souboruč. 6

změny ze dne 20.7.2022 ikona souboruč. 7

změny ze dne 23.8.2022 ikona souboruč. 8

změny ze dne 21.9.2022 ikona souboruč. 9

změny ze dne 18.10.2022 ikona souboruč. 10

změny ze dne  8.11.20221 ikona souboruč. 11

23.2.2022 8:31:29 - aktualizováno 2.11.2022 9:55:44 | přečteno 657x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 12

22.11.2022 13:45:45 | přečteno 251x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 11

2.11.2022 9:54:16 | přečteno 230x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 10

29.9.2022 10:41:27 | přečteno 163x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 9

30.8.2022 13:37:41 | přečteno 244x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 8

27.7.2022 8:53:37 - aktualizováno 27.7.2022 8:56:08 | přečteno 167x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 7

27.6.2022 13:43:59 | přečteno 172x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 6

27.6.2022 13:40:24 | přečteno 129x | marcela.chumchalova | Celý článek
 

Schválené rozpočtové opatření č. 5

9.6.2022 8:06:18 | přečteno 171x | marcela.chumchalova | Celý článek
 
Vytvořeno 6.1.2022 11:19:51 | přečteno 319x | martina.skalova
load