Rozpočet 2015

Schválený rozpočet na rok  2015

Rozpočtové příjmy
OdPa Pol Popis Schválený rozpočet na rok 2015
0   Bez ODPA 68 808 360,00
1019   Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 647 000,00
2321   Odvádění a čištění odpadních vod 4 300 000,00
2419   Spoje 2 100 600,00
3319   Ostatní záležitosti kultury 375 000,00
3341   Rozhlas a televize 4 000,00
3612   Bytové hospodářství 2 101 000,00
3613   Nebytové hospodářství 165 000,00
3632   Pohřebnictví 10 000,00
3639   Komunální služby a územní rozvoj j.n. 15 000,00
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 60 000,00
3726   Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 500 000,00
6171   Činnost místní správy 1 530 000,00
6310   Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00

Rozpočtové výdaje
OdPa Pol Popis Schválený rozpočet na rok 2015
2212 5xxxx Silnice 355 000,00
2219 5xxxx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 627 000,00
2219 6xxxx Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 600 000,00
2221 5xxxx Provoz veřejné silniční dopravy 221 500,00
2321 5xxxx Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.  1 100 000,00
2333 5xxxx Úpravy drobných vodních toků 500 000,00
2419 5xxxx Spoje 1 255 000,00
2419 6xxxx Spoje 800 000,00
3113 5xxxx Základní školy 4 030 000,00
3113 6xxxx Základní školy 4 304 000,00
3141 5xxxx Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl. 950 000,00
3319 5xxxx Ostatní záležitosti kultury 1 882 400,00
3319 6xxxx Ostatní záležitosti kultury 4 950 310,00
3231 5xxxx Základní umělecké školy 10 000,00
3341 5xxxx Rozhlas a televize 10 000,00
3419 5xxxx Ostatní tělovýchovná činnost 240 000,00
3421 5xxxx Využití volného času dětí a mládeže 250 000,00
3612 5xxxx Bytové hospodářství 843 800,00
3613 5xxxx Nebytové hospodářství 179 200,00
3631 5xxxx Veřejné osvětlení 994 000,00
3631 6xxxx Veřejné osvětlení 100 000,00
3632 5xxxx Pohřebnictví 15 000,00
3635 5xxxx Územní plánování 300 000,00
3635 6xxxx Územní plánování 600 000,00
3639 5xxxx Komunální služby a územní rozvoj j.n. 963 000,00
3639 6xxxx Komunální služby a územní rozvoj j.n. 250 000,00
3722 5xxxx Sběr a svoz komunálních odpadů 1 420 000,00
3723 5xxxx Sběr a svoz ostatních odpadů 60 000,00
3723 6xxxx Sběr a svoz ostatních odpadů 1 538 000,00
3745 5xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 890 000,00
3745 6xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 485 000,00
4351 5xxxx Pečovatelská služba 25 000,00
4356 5xxxx Denní stacionáře a centra denních služeb 20 000,00
4357 5xxxx Domovy 1 915 000,00
4371 5xxxx Raná péče a aktivizační sk. pro rodiny s dětmi 5 000,00
5512 5xxxx Požární ochrana - dobrovolná část 760 000,00
5512 6xxxx Požární ochrana - dobrovolná část 80 000,00
6112 5xxxx Zastupitelstva obcí 2 309 000,00
6171 5xxxx Činnost místní správy 12 509 000,00
6171 6xxxx Činnost místní správy 597 750,00
6310 5xxxx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 812 000,00
6320 5xxxx Pojištění funkčně nespecifikované 200 000,00
6330 5xxxx Převody vlastním rozpočtovým účtům  20 750 000,00
6399 5xxxx Ostatní finanční operace 900 000,00
6409 5xxxx Ostatní činnosti j.n. 615 000,00
Rozpočtové výdaje celkem 89 220 960,00
 
Výdaje 5xxxx 59 915 900,00
Výdaje 6xxxx 29 305 060,00

Rozpočtové příjmy celkem 80 640 960,00
Rozpočtové výdaje celkem  89 220 960,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji -8 580 000,00

Financování
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5 000 000,00
8115 Změna stavu na bank.účtech 5 200 000,00
8124 Uhrazené splátky krátkodob. přij. půjč. prostředků 0,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přij. půjč. prostředků -1 620 000,00
Vytvořeno 5.1.2015 8:57:38 | přečteno 1499x | martina.skalova
load