Třídění odpadů

Popelnice

Informace pro občany o třídění komunálních odpadů


Papír – modré separační kontejnery

Patří - noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, obalový papír, lepenka, karton, prolisy (např. od vajíček)

Nepatří - voskový papír, znečištěný papír, zamaštěný papír, jednorázové pleny

Plast – žluté separační kontejnery

Patří - PET lahve, veškeré plastové obaly čisté, kelímky, prolisy (např. od vajíček), nápojové kartony ‚ fólie čiré i barevné, obaly od kosmetiky, obaly od čistících prostředků, polystyren.

Nepatří - umakart, akrylátové plasty, pryskyřice, novodur, jednorázové pleny, znečištěné plasty, mikrotenové pytlíky.

Sklo čiré – bílé separační kontejnery v případě, že nejsou na obci instalovány zelené kontejnery

Patří - veškeré čiré obalové sklo, tabulové sklo

Nepatří - lepené sklo, autosklo, drátěné sklo,

Sklo barevné – zelené separační kontejnery

Patří - veškeré barevné obalové sklo,

Nepatří - barevná autoskla, obrazovky,

Elektrospotřebiče všeho druhu – se odebírají při mobilním sběru v obci, případně na sběrných dvorech odpadů

Patří - ledničky, pračky, televize, rádia, PC, obrazovky, klávesnice, veškeré kuchyňské elektrospotřebiče, mobilní telefony, faxy, kopírky, spotřební elektronika, zahradní el. spotřebiče, žehličky,

Nepatří - veškeré neúplné, poškozené elektrospotřebiče.

Poznámka - bezplatnému zpětnému odběru podléhají veškeré úplné a nefunkční elektrospotřebiče

Baterie – autobaterie Pb, monočlánky, Ni Cd baterie a ostatní 

se odebírají při mobilním sběru v obci, případně ve sběrných dvorech, do speciálně umístěných nádob na monočlánky rozmístěných  po vhodných místech na obci

Žárovky, zářivky, výbojky

se odebírají při mobilním sběru v obci, případně na sběrných dvorech odpadů

Pneumatiky 

se  odebírají při mobilním sběru v obci, případně na sběrných dvorech odpadů

Vyjeté oleje

– oddělený sběr v nádobách při mobilním sběru v obci, případně na sběrných dvorech odpadů

Patří - veškeré motorové , převodové a hydraulické oleje

Nepatří - teplonosné oleje s obsahem PCB např. DELOR

Oleje jedlé

- oddělený sběr v nádobách při mobilním sběru v obci, případně na sběrných dvorech odpadů

Patří - veškeré fritovací a ostatní jedlé oleje pro kuchyňské potřeby

Nepatří - motorové, hydraulické a převodové oleje

Barvy laky rozpouštědla

- se odebírají při mobilním sběru v obci, případně na sběrných dvorech odpadů

Chemikálie (kyseliny, zásady, čistící prostředky pesticidy apod.)

- se odebírají při mobilním sběru v obci, případně na sběrných dvorech odpadů

Textil oděvy

– zatím do objemného odpadu při mobilních sběrech, nebo sběrný dvůr odpadů, nebo nádoba na SKO

Stavební odpad

O– množství do 2m3 odvoz na sběrné dvory, nad 2m3 objednávka kontejnerů velikostí 5,7,10,20m3

Patří - sutě, cihly, betony, omítky, střešní tašky pálené, neznečištěné i znečištěné plasty kovem, sklem, zeminou

Nepatří - azbestové stavební prvky, jako jsou např. eternitové krycí desky

Stavební odpad N

-  množství do 2m3 odvoz na sběrné dvory, nad 2m3 objednávka kontejnerů velikostí 5,7,10,20m3

Patří - azbestové stavební prvky

Odpad ze zeleně

– pravidelný odvoz odpadů ze zeleně vždy v sobotu dle objednávky obecního úřadu nebo samostatný kontejner ve sběrném dvoře odpadů , kompostování ve vlastním kompostéru na vlastní zahradě, separovaný svoz nádob na bioodpad dle svozového kalendáře obce

Patří - tráva, listí, větve a ostatní dřevní hmota malých rozměrů, ovocné a zeleninové slupky a ostatní rostlinný odpad z úpravy ovoce a zeleniny, ovoce a zelenina

Nepatří - kuchyňské zbytky, potraviny živočišného původu, obalové plasty, sklo, konzervy

Objemný odpad

- se odebírá při mobilním sběru v obci, případně na sběrných dvorech odpadů

Patří - nábytek, keramika, textil, objemné plasty, porcelán, krytiny, koberce

Nepatří - stavební odpad O i N, tekutý odpad

Zbytkový směsný komunální odpad

– pravidelný svoz odpadových nádob v obci dle svozového kalendáře obecního úřadu

Patří - kuchyňský odpad, znečištěné obaly, mikrotenové sáčky, kompozitní obaly, to je obaly tvořené z několika kvalitativně různých druhů,

Nepatří - sklo, papír, plast recyklovatelný, zahradní odpad, stavební odpad, plechovky a kovový odpad, nebezpečný odpad, baterie, monočlánky a malé elektrospotřebiče,


Vytvořeno 25.9.2017 15:41:39 | přečteno 3369x | Žaneta Čadová, DiS.
load