Odpadové centrum získalo podporu z Operačního programu Životní prostředí

Město Velká Bystřice  získalo podporu z Operačního programu Životní prostředí ve výši 90 % na realizaci projektu „Odpadové centrum Velká Bystřice“.  7.11.2015 byl zahájen zkušební provoz nového odpadového centra, které se nachází u čistírny odpadních vod směrem na Bystrovany.

Zařízení – sběrný dvůr slouží jako sběrné místo města ke sběru odpadů kategorie ostatní a nebezpečný odpad a ke sběru použitých výrobků ve zpětném odběru. V odpadovém centru mohou občané, kteří mají trvalý pobyt na území Města Velké Bystřice, odložit odpady vyjmenované v příloze provozního řádu zdarma.  Výjimkou je stavební odpad, který je zpoplatněn dle ceníku. Dále zde mohou v rámci zpětného odběru odložit  nepotřebná elektrozařízení (pračky, myčky, sporáky, vysavače, žehličky, televizory, PC monitory, počítače, radiopřijímače, zářivky, atd).

Odpadové centrum bude sloužit bezplatně i občanům, kteří mají trvalý pobyt na území zapojených obcí – Bystrovany, Bukovany, Mrsklesy a Svésedlice.

Cílem projektu je vyšší vytříditelnost jednotlivých druhů odpadů, a tím snížení objemu směsného komunálního odpadu.

 logo Operačního programu Životní prostředí

Vytvořeno 17.12.2015 8:46:41 | přečteno 1394x | martina.skalova
load