Tisková zpráva: Oslavy 100. výročí vzniku ČSR

Oslavy ke 100 letům založení Československa

Město Velká Bystřice se vlastní programem připojilo k oslavám 100. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Hlavní program proběhl v předvečer státního svátku Den vzniku samostatného československého státu, v sobotu 27. října. Přes poměrně nepříznivé počasí se akce zúčastnily stovky bystřických i přespolních občanů.

Přípravný výbor k oslavám jubilea se sešel již počátkem roku 2018 a postupně vytvářel programovou kostru a později i podrobný scénář oslav. Se žádostí o pomoc při přípravách byly osloveny byly všechny místní spolky a organizace a prostřednictvím Bystřických novin a městských webových stránek byli ke spolupráci vyzváni i občané.

Hlavní program byl ve Velké Bystřici zahájen ve 14 hodin průvodem. V něm za čelní vlajkoslávou, za doprovodu dechové hudby „Vaše kapela“, pochodovali krojovaní Hanáci, sokolové ve stejnokrojích, sportovci v dresech, uniformovaní hasiči, zástupci dalších spolků spolu s představiteli města. Mnozí občané byli oblečeni do dobových kostýmů a vybaveni rekvizitami. Průvod doprovázela i skupina v legionářských uniformách a doplňoval jej např. koňský povoz, historická hasičská stříkačka či autoveterán Praga Picollo. Děti průvod zpestřily národními vlaječkami, mávátky a balonky v barvách trikolory.

Již několik minut před odchodem průvodu byl z olomouckého hlavního nádraží vypraven historický vlak vedený parní lokomotivou řady 464.202 „Rosnička“, který mimo pasažéry vezl i představitele T. G. Masaryka (Jaroslav Magdon z divadelního souboru OB VB). Na bystřické vlakové zastávce mu účastníci průvodu i desítky dalších občanů připravily velkolepé přivítání.

Slavnostní část se poté odehrála na nádvoří školy. Písní Ach synku, synku ji zahájily děti ze školy a v podání Hanáckého mužského sboru Rovina zazněly hymny – česká i slovenská. Po položení věnců a kytic k soše 1. čs. prezidenta T. G. Masaryka pronesli slavnostní projevy starosta města Marek Pazdera, místostarosta Ivo Slavotínek a ředitelka školy Jana Raková.

Průvod byl zakončen na Zámeckém náměstí, kde byl připraven další bohatý program. Za zvuku flašinetu kolportovali kameloti zvláštní vydání Bystřických novin, skauti a Poletušky prodávali zápalky s historickými motivy, reedici starých pohlednic a otiskovali pamětní razítko. Děti mohly navštívit loutkové představení a obrovskému zájmu se těšil historický fotokoutek – obojí našlo při nepřízni počasí azyl v prostorách Kulturního a informačního centra a v galeriizet. Odlehčenější zábavu přineslo vystoupení Zdeňka Knedly alias Železného Zekona v amfiteátru.  Přehlídka jeho siláckých kousků končila za prvních tónů swingového orchestru New Street Band z Olomouce. Program na Zámeckém náměstí pak završil „Ohňostroj v trikolóře“.

Z bohatého občerstvení ve stylu 1. republiky připomeňme alespoň skvělý guláš připravený bystřickými hasiči v polní kuchyni a speciální várku jubilejního piva HOBLA! Připraveného z bystřického chmele pivovarem Kosíř. Založení várky byli osobně přítomni pánové starosta a místostarosta.

S večerem a sílícím deštěm se naštěstí slavnostní dění dále plánovaně odehrávalo v prostorách kulturního domu Nadační. Zlatým hřebem velkobystřických oslav se stal komponovaný pořad „Kabaret 100 – převážně (ne)vážně“ připravený souborem Haná. Na jevišti Nadačního před vyprodaným sálem defilovaly v pestrém kaleidoskopu tanečních, hudebních, pěveckých i divadelních výstupů doplněných o žurnálovou projekci dějiny hanáckého městečka Velké Bystřice na pozadí dějin republikových i světových. Výkony téměř stovky účinkujících ocenilo nadšené publikum závěrečným „standing ovation“. Své dojmy diváci i účinkující mohli nechat doznít ještě při závěrečné párty za doprovodu příjemných melodií V+W, S+Š i dalších v podání Richarda Pogody.

Skvělým počinem a ozdobou oslav se stala rovněž výstava „100 let ČSR ve Velké Bystřici“. Na deseti panelech zachycují podobu městečka i život jeho obyvatel před 100 lety i během nich zvětšeniny historických pohlednic a fotografií, ve vitrínách pak obecní, farní, školní a hasičská kronika i historické artefakty zapůjčené spolky i občany. Výstava je oživena projekcí 2 krátkých dokumentárních filmů: Návštěva Jana Masaryka ve Velké Bystřici 25. 5. 1947 při příležitosti 2. odhalení sochy jeho otce a návrat téže sochy po „Sametové revoluci“ r. 1989 zpět do Bystřice. Velkým lákadlem a zpestřením, zejména pro mladší generaci, je instalace veteránů – 5 motocyklů (JAWA 250 a 350, ČZ 150 a německých DKW a NSU) ze sbírky p. Haderky a automobilu Tatra 11 zapůjčeného z Ostravy. Výstava, kterou připravil Zdeněk Polách se těšila velkému zájmu návštěvníků. Byla ke zhlédnutí až do 11. listopadu. Panely s fotografiemi budou nadále k dispozici ve škole.

100. výročí vzniku Československé republiky si těmito akcemi slavnostně, důstojně ale i radostně a vesele připomněly stovky občanů města Velká Bystřice  Hlavním organizátorem bylo město Velké Bystřice, aktivně se zapojily i bystřické spolky: Folklorní soubor HANÁ, TJ Sokol, Masarykova základní a mateřská škola, Sbor dobrovolných hasičů, Osvětová beseda, Sportovní klub, Orel, Skaut, pionýrský oddíl Poletušky, kynologická organizace a další. Oslavy finančně podpořil Olomoucký kraj, sponzory byly České dráhy a Technické služby města Olomouce. Mediálním partnerem bylo Rádio Haná. Akce byla propagována prostřednictvím plakátů a letáků, pozvánky byly otištěny v Bystřických novinách, informace byly zveřejňovány na webu města a FB profilu Kulturního a informačního centra Velká Bystřice. Obsáhlé fotogalerie z akce jsou umístěny na webových stránkách města.

Petr Nakládal
Odbor kulltury a informací MěÚ
Vytvořeno 20.11.2018 9:22:40 | přečteno 548x | petr.nakladal
load