Bezhazardní zóna

Město Velká Bystřice svou obecně závaznou vyhláškou č. 4/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her vymezilo na svém území zónu, v níž není provozování loterií a jiných podobných her povoleno, dále jen „bezhazardní zóna”. Hranice bezhazardní zóny je vymezena následujícími ulicemi a body:

ulice Pivovarská, oboustranně ulice Loučná od křižovatky se Zámeckým náměstím po křižovatku s Havlíčkovou, přes řeku po areál Sportovního klubu Na Letné, kolem areálu Sportovního klubu, podél Lošovského potoka po vlakovou zastávku, ulice Jiráskova oboustranně, od křižovatky ulic Jirásková a 8. května po křižovatku s ulicí Havlíčkovou jednostranně, přes potok Vrtůvku, ulice Hřbitovní oboustranně, ulice Hliník oboustranně, ulice Husova u č.p. 183 + husitský kostel, ulice Svésedlická oboustranně po č.p. 687, ulice Týnecká od schodů na ulici Svésedlickou po křižovatku s ulicí ČSA oboustranně, ulice ČSA od č.p. 9 po č.p. 5 oboustranně, ulice Kozinova jednostranně. Mapa bezhazardní zóny je znázorněna ikona souboruzde.

Jedná se o plochu charakterizovanou koncentrací občanské vybavenosti v oblasti sociálních služeb a tělovýchovy a historické a kulturní centrum města, ve kterých jsou situovány např. mateřská škola, základní škola, zámecký park s amfiteátrem, náměstí, areál sportovního klubu, tělocvična základní školy, sokolovna, orlovna, radnice, kulturní dům, domov pro seniory, husitský kostel a katolický kostel.

Důvodem pro vymezení bezhazardní oblasti města je skutečnost, že není záměrem města tento druh podnikání  na svém území zcela potlačit, ale pouze vytěsnit  negativní jevy spojené s hraním některých sázkových her, loterií a jiných podobných her z míst, kde dochází ke zvýšenému pohybu rodin s malými dětmi, žáků základní školy a mládeže. Z oblasti kde také probíhají časté kulturní a sportovní akce, které jsou vyhledávané návštěvníky z širokého okolí, a měla by tedy být předmětem zvýšené ochrany všech uvedených skupin před negativními vlivy a tím i nepřímo podporovat výchovu ke zdravému životnímu stylu.


Vytvořeno 5.1.2016 11:22:24 | přečteno 3489x | martina.skalova
load