Město Velká Bystřice

Oficiální informační portál
19.5.2022
 
 

Vyhledávání

Vlajka EU

Zvýšení efektivity veřejné správy ve městě Velká Bystřice CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016882

Město Velká Bystřice bude do listopadu 2022 realizovat projekt, jehož cílem je posílení efektivity práce veřejné správy pomocí zavedení nástrojů rozvoje automatizace a robotizace a dále rozvoj komunikace města s veřejností. Nástrojem pro realizaci tohoto předmětu je nákup specializovaného softwaru včetně zavedení jeho využívání a tvorba nových webových stránek. 

Celý proces tvorby a implementace zvýšení efektivity procesního řízení a zavedení nástrojů komunikace bude probíhat v úzké spolupráci se zaměstnanci, zastupiteli a občany města tak, aby odpovídal zjištěným potřebám a požadavkům cílových skupin.

Měřitelné změny v rámci projektu jsou očekávány následující:

  • · Zautomatizovaný proces využívání účetních dokladů a dokumentů spisové služby ve finančním odboru města.
  • · Úspora času při duplicitním zadávání jednoduchého účetního dokladu do systému o cca 50 % (z 8 min. na 4 min.)
  • · Automatické provázání číselníků spisové služby a účetních programů pro účely podatelny a na finančního odboru.
  • · Zavedení systematického sběru dat a reportingu v oblasti efektivní veřejné správy a komunikace města (např. porovnání cílů s dosaženými výsledky v oblasti snížení časové náročnosti jednotlivých procesů).
  • · Zahrnutí digitální gramotnosti úředníků/zaměstnanců veřejné správy do procesu hodnocení pracovníků.
  • · Zefektivnění a zvýšení kvality procesního řízení vybraných pracovníků úřadu a zastupitelů města

Na realizaci projektu město získalo finanční podporu EU.  Konkrétně je projekt financován z Operačního programu Zaměstnanost.

O případných aktualitách v projektu Vás budeme informovat.


5.1.2022 9:04:03 | přečteno 181x | marcela.chumchalova
 
load