Vodní toky nejsou stoky

hromada odpadků v korytě náhonu

Prosíme občany, aby byli ohleduplní ke svému okolí a vhazovali odpadky do nádob k tomu určených a neponechávali je na veřejném prostranství nebo je neodhazovali do náhonu apod. Mějme naši Bystřici čistou a krásnější!

Každý rok se snažíme vyčistit řeku Bystřici od odpadků, které k nám po jejím toku připlavou z výše položených měst a vesnic. Tedy většinou připlavou, pochopitelně, že jejich dnes už menší část je do toku řeky vhozena našimi spoluobčany. Každý rok, když si po čištění řeky v hlavě srovnávám právě ukončenou akci s těmi předchozími, snažím se sám sebe přesvědčit, že ta každoroční téměř plná vlečka takových věcí, které vidíte na fotografiích, se k nám dostala shora, z „divočejších“, méně kulturních a civilizovaných sídel. Že ten celoroční binec přinesla naše řeka, která je nejen krásná, ale také díky své občasné divokosti schopná k nám přepravit odpadky z míst vzdálených desítky kilometrů. Vždy si pouze povzdechnu a říkám si, že je nemožné ovlivnit to, co se děje bůhvíkde nahoře po proudu.

Avšak to, co vidíte na fotografiích, není aktuální situace v řece. Náhon, který sice z řeky vychází a do ní se vrací, protéká jen Velkou Bystřicí. Tentokrát k nám nic z horního toku nepřiplavalo, tentokrát je možné ovlivnit to, jak vypadá prostředí, ve kterém žijeme. Velmi dobře vím, že ta nepochopitelná hromada odpadků v náhonu je věc jednotlivců, že je nesmysl obracet se s apelem, aby to už konečně přestalo, přímo na ně. I kdybych věděl, kdo se domovního odpadu zbavuje tímto způsobem, nedělám si iluze o jeho inteligenci, přístupnosti k debatě, o tom, že by tento apel vůbec četl. Nezbývá tedy nic jiného než se obrátit opět na vás všechny. Za to, co vidíte na fotografiích mohou někteří moji i vaši spoluobčané, možná i kamarádi, známí, ti, co je znáte jen od vidění, sousedé…ze zkušenosti z mnoha let čištění řeky vím, že okolí o těchto bezohledných jednotlivcích většinou ví, ví, že něco takového dělají. Pomozte nám s nimi, pomůžete přírodě, životnímu prostředí i sami sobě. Zkuste je zastavit vlastními silami, obraťte s žádostí o pomoc se na městský úřad, policii.

Když už jsem dostal prostor vás oslovit, dovolím si připomenout, že největší podíl ze všech odpadků, které každý rok vylovíme při čištění z řeky Bystřice tvoří vlhčené nebo parfemované papírové utěrky a kosmetické i běžné kapesníky. Vždy, když odhodíte do záchodu, tedy do kanalizace, jakýkoliv jiný papírový materiál než záchodový papír, myslete na to, že se nerozpadne ani nerozloží – malou část je nutné velmi pracně vytahovat z městské čistírny odpadních vod, větší část však skončí v řece Bystřici. Odhodíte-li tyto odolné domácí pomocníky do popelnice, tedy kam patří, zabere vám to pár vteřin, pro čistotu řeky tím ale uděláte obrovský kus práce!

Václav Břeha


Odpadky v náhonu u Pekárny

hromada odpadků v náhonu u Pekárny

Odpadky v náhonu Zámeckého parku

hromada odpadků v korytě náhonu

Vytvořeno 10.1.2023 13:59:30 | přečteno 228x | martina.skalova
load