Strategický dokument pro řešení odvodnění města Velká Bystřice

OPZ malé

Projekt realizován z podpory Operačního programu zaměstnanost (OPZ)

Logo OPZ barevné

Registrační číslo projektu

CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014775

Název projektu

Strategický dokument pro řešení odvodnění města Velká Bystřice

Žadatel

Město Velká Bystřice

Výše podpory

1 270 557,17,- Kč


Tento  dokument řeší  odtokovou strategii  zaměřenou na celkové zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Velká Bystřice.

Do  současné doby neexistoval v podmínkách města Velká Bystřice dokument pro strategické uchopení oblasti odvodnění v urbanizovaném území.

V současnosti, kdy se velice často vyskytují přívalové deště nebo naopak sucha, je tento dokument velice důležitým pro řešení kritických situací. Strategický dokument staví na zpracovaném aktuálním stavu stokové sítě a její vazbě na čistírnu odpadních vod, na vývoji ve spotřebě vody v minulých letech a jeho vazbě na parametry a funkci jednotné stokové sítě (především správnou funkci odlehčovacích komor), změně v investiční výstavbě za poslední roky a z ní plynoucí změny v produkci a likvidaci srážkových vod, aktuální stav legislativy pro tento obor apod. Na základě všech podkladů bude město schopné pracovat s možnými problémy a potřebami ohledně infrastruktury odpadních vod.

Pro město Velkou Bystřici je tento projekt zvláště významný vzhledem ke koncepčnímu řešení přetížení stokové sítě v návaznosti na možné odklonění srážkových vod do přírodě blízkých retencí (poldrů, rybníčků), dále pro snížení výrazného nátoku balastních vod na čistírnu odpadních vod, čímž se zvýší její účinnost a sníží provozní náklady.

ikona souboruDokumentace projektu

 


Vytvořeno 22.6.2022 12:17:33 | přečteno 661x | petr.nakladal
load