Město Velká Bystřice

Oficiální informační portál
19.5.2022
 
 

Vyhledávání

peníze

Poplatky na rok 2022

Poplatky lze uhradit na pokladně městského úřadu nejdříve od 2.2.2022.

a je nutné je uhradit do 30.06.2022


Stočné 28,- Kč/m³ vč. DPH směrné číslo 36 m³ /osobu/rok Záloha 1 008,- Kč/osobu/rok
Odpad   800,- Kč/osobu/rok Nárok na osvobození dle OZV č. 3/2021 nutno doložit ke dni splatnosti poplatku
Poplatek za psa 200,- Kč za jednoho psa/rok   300,- Kč další pes/rok 150,- Kč - poplatník osoba starší 65 let/rok 200,- Kč další pes - poplatník osoba starší 65 let/rok.     
Nárok na osvobození dle OZV č. 02/2019 nutno doložit ke dni splatnosti poplatku
Pronájem hrobového místa   Pronájem na 5 let dle smlouvy  
 P
Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu nebo na bankovní účet města – č.ú. 1800230319/0800. 

V případě platby na účet, prosím, dodržujte tato pravidla:
Jednotlivé poplatky platit samostatně pod jednotlivými symboly:

Stočné – VS 2321xxxxyy, KS 0308

Odpad – VS 1345xxxxyy, KS 0308

Popl. za psa – VS 1341xxxxyy, KS 0308,

kde čtyřčíslí variabilního symbolu „xxxx“ značí číslo popisné a poslední dvojčíslí „yy“ počet osob, za kolik platíte (př. platba pod VS 2321030702 = stočné k domu č.p. 307 za 2 osoby).

Bydlíte-li v bytovém domě a platíte převodem na účet, doplňte do poznámky pro příjemce informaci, kterého (kterých) z poplatníků se platba týká.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených OZV nebo zákonem o místních poplatcích, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.


Internetové služby

Výše úhrady dle smlouvy (info p. Vaculíková – odbor tajemníka, tel: 585 351 371)

Možnost úhrady na období: měsíčně (zpětně), čtvrtletně, pololetně, popř. na celý rok 2022

Internetové služby lze platit na pokladně městského úřadu pouze v případě, že se jedná o platby předem na celý rok. Pokladna bude platby přijímat od 2.2.2022.

Měsíční platby lze hradit pouze na účet vedený u FIO banky, č. ú. 2000 195 062/2010, kde variabilní symbol = číslo smlouvy.


12.1.2022 16:49:22 | přečteno 894x | marcela.chumchalova
 
load