Poplatky 2023

peníze

lze uhradit nejdříve od 1. února 

Poplatky lze uhradit na pokladně městského úřadu nejdříve od 1. 2. 2023.

Zastupitelstvo města Velká Bystřice schválilo poplatky na rok 2023 v níže uvedených výších: 

Stočné

32,- Kč/m³ vč. DPH

směrné číslo 36 m³ /osobu/rok

Záloha 1 152,- Kč/osobu/rok

Odpad

850,- Kč/osobu/rok

Nárok na osvobození dle OZV č. 1/2022 nutno doložit ke dni splatnosti poplatku

Poplatek

za psa

200,- Kč za jednoho psa/rok

300,- Kč další pes/rok

150,- Kč

- poplatník osoba starší 65 let/rok

200,- Kč další pes - poplatník osoba starší 65 let/rok

Nárok na osvobození dle OZV č. 02/2019 nutno doložit ke dni splatnosti poplatku

Pronájem hrobového místa

Pronájem na 5 let dle smlouvy

Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu nebo na bankovní účet města – č. ú. 1800230319/0800.

Pro bezhotovostní platby vám budou zaslány e-mailem nebo doručeny do poštovní schránky nové variabilní symboly. 

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených OZV nebo zákonem o místních poplatcích, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Internetové služby

Výše úhrady dle smlouvy (info p. Vaculíková – odbor tajemníka, tel: 585 351 371)

Možnost úhrady na období:

měsíčně (zpětně), čtvrtletně, pololetně, popř. na celý rok 2023

Internetové služby lze platit na pokladně městského úřadu pouze v případě, že se jedná o platby předem na celý rok. Pokladna bude platby přijímat od 1. 2. 2023.

Měsíční platby lze hradit pouze na účet vedený u FIO banky, č. ú. 2000 195 062/2010, kde variabilní symbol = číslo smlouvy.

Vytvořeno 23.1.2023 15:19:50 | přečteno 37x | martina.skalova
load